SAVEZ ZA UZGOJ I ZAŠTITU
SITNIH ŽIVOTINJA U BOSNI I HERCEGOVINI

" VJERNOST, LJUBAV I PRIJATELJSTVO ,
NEPOKOLEBLJIVI PUT U SVIJETU UZGOJA SITNIH ŽIVOTINJA".

IV BERZA SITNIH ŽIVOTINJA ZENICA
20.08.2017 GODINE ZENICA -PLATO PIŠĆA

 

Poštovane članice i cijenjeni uzgajivači,

u narednom periodu i pored velikih i napornih vrućina nas očekuje dosta aktivnosti kod udruženja -članica Saveza.
Naime , dana 20.08.2017 godine , Udruženje iz Zenice organizuje svoju IV ljetnu Berzu -prodaju sitnih životinja.
Berza će , kao i prethodnih godina biti održana na platou Pišće u trajanju od 08.00 -13.00 sati.
Pozivamo sve , uzgajivače i ljubitelje sitnih životinja da se odazovu ovom pozivu u što većem broju i da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, a nadajmo se da će nas i vremenske prilike u tom pogledu poslužiti.

Dobrodošli u Zenicu.

Vaš Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

Fotografija Sanela Dedica.     Fotografija Sanela Dedica.

 

 

SUDIJSKI SEMINAR EE SAVEZ
15 -17.09.2017 GODINE DOORN -HOLANDIJA

 

 

Poštovane sudije,

ove godine će ponovono biti organizovan seminar za sudije iz sekcija golubovi i perad u organizaciji EE Saveza , a isti će bit održan od 15-17.09.2017 u mjestu Doorn -Holandija.
Arnžaman jednokrevetne sobe je 300,00€ , dok je aranžman dvokrevetne sobe po osobi 250,00€.
Krajnji rok za prijavu kod organizatora , a to je u ovom slučaju Holandski Saveza , je 11.08.2018 godine.
Molim zainteresovane da se prijave kod skretara Sudijskog odbora Dedić Sanela na broj 061 072 267 ili predsjednice Sudijskog odbora gospođe Hasić Joke na broj 061 150 678 najkasnije do 09.08.2017 godine , kako bi se potrebni formulari mogli ispuniti i na vrijeme proslijediti organizatoru.
Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se sekretaru i predsjednici Sudijskog odbora na gore već navedene brojeve i molim Vas imajte na umu , da kada potvrdite svoju prijavu i želju da prisustvujete ovom seminaru , ista se kasnije ne može povući i Vi ćete biti u obavezi da izmirite svoje troškove po pitanju iste.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašoj suradnji i razumijevanju.

Vaš Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

Fotografija Sanela Dedica.

 

 

 

PROGRAM

 

/ZA XXII SKUPŠTINU SAVEZA   /

 

SAVEZA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BiH

 

ZAKAZANE ZA : 30.04.2017 godine u TEŠNJU

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza , održane 11.02.2017 godine u Tešnju i uz saglasnost predsjednika Skupštine Saveza , zakazana je XXII Skupština Saveza –izvještajnog karaktera za 30.04.2017 godine u prostorijama SŠC Tešanj, u Tešnju, prema programu kako slijedi:

 

 • ODBOR ZA KUNIĆARSTVO   10.00 SATI

 

 • KONFERENCIJA SUDIJSKOG ODBORA   11.00 SATI

 

 • XXII IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA  13.00 SATI

 

 

Sukladno gore navedenom programu, U OKVIRU DNEVNOG REDA SKUPŠTINE –TAČKA 6 , planiran je radni sastanak sa predsjednicima Udruženja i isti se obavezuju da prisustvuju istom.

Sjednice i Skupština će biti pripremljene prema unaprjed utvrđenom dnevnom redu i očekujemo da će iste proteći prema istom.

 

                                                                          

Predsjednik Skupštine Saveza         Predsjednik Saveza/ UO

Edin Jabandžić                                      Đuro Mitraković 

 

 

 

IV BERZA SITNIH ŽIVOTINJA ZENICA
20.08.2017 GODINE ZENICA -PLATO PIŠĆA

 

Poštovane članice i cijenjeni uzgajivači,

u narednom periodu i pored velikih i napornih vrućina nas očekuje dosta aktivnosti kod udruženja -članica Saveza.
Naime , dana 20.08.2017 godine , Udruženje iz Zenice organizuje svoju IV ljetnu Berzu -prodaju sitnih životinja.
Berza će , kao i prethodnih godina biti održana na platou Pišće u trajanju od 08.00 -13.00 sati.
Pozivamo sve , uzgajivače i ljubitelje sitnih životinja da se odazovu ovom pozivu u što većem broju i da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, a nadajmo se da će nas i vremenske prilike u tom pogledu poslužiti.

Dobrodošli u Zenicu.

Vaš Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

Fotografija Sanela Dedica.         Fotografija Sanela Dedica.

 

 

SUDIJSKI SEMINAR EE SAVEZ
15 -17.09.2017 GODINE DOORN -HOLANDIJA

 

 

Poštovane sudije,

ove godine će ponovono biti organizovan seminar za sudije iz sekcija golubovi i perad u organizaciji EE Saveza , a isti će bit održan od 15-17.09.2017 u mjestu Doorn -Holandija.
Arnžaman jednokrevetne sobe je 300,00€ , dok je aranžman dvokrevetne sobe po osobi 250,00€.
Krajnji rok za prijavu kod organizatora , a to je u ovom slučaju Holandski Saveza , je 11.08.2018 godine.
Molim zainteresovane da se prijave kod skretara Sudijskog odbora Dedić Sanela na broj 061 072 267 ili predsjednice Sudijskog odbora gospođe Hasić Joke na broj 061 150 678 najkasnije do 09.08.2017 godine , kako bi se potrebni formulari mogli ispuniti i na vrijeme proslijediti organizatoru.
Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se sekretaru i predsjednici Sudijskog odbora na gore već navedene brojeve i molim Vas imajte na umu , da kada potvrdite svoju prijavu i želju da prisustvujete ovom seminaru , ista se kasnije ne može povući i Vi ćete biti u obavezi da izmirite svoje troškove po pitanju iste.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašoj suradnji i razumijevanju.

Vaš Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

Fotografija Sanela Dedica.

 

 

 

PROGRAM

 

/ZA XXII SKUPŠTINU SAVEZA   /

 

SAVEZA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BiH

 

ZAKAZANE ZA : 30.04.2017 godine u TEŠNJU

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza , održane 11.02.2017 godine u Tešnju i uz saglasnost predsjednika Skupštine Saveza , zakazana je XXII Skupština Saveza –izvještajnog karaktera za 30.04.2017 godine u prostorijama SŠC Tešanj, u Tešnju, prema programu kako slijedi:

 

 • ODBOR ZA KUNIĆARSTVO   10.00 SATI

 

 • KONFERENCIJA SUDIJSKOG ODBORA   11.00 SATI

 

 • XXII IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA  13.00 SATI

 

 

Sukladno gore navedenom programu, U OKVIRU DNEVNOG REDA SKUPŠTINE –TAČKA 6 , planiran je radni sastanak sa predsjednicima Udruženja i isti se obavezuju da prisustvuju istom.

Sjednice i Skupština će biti pripremljene prema unaprjed utvrđenom dnevnom redu i očekujemo da će iste proteći prema istom.

 

                                                                          

Predsjednik Skupštine Saveza         Predsjednik Saveza/ UO

Edin Jabandžić                                      Đuro Mitraković 

 

 

 

PROGRAM

 

/ZA XXII SKUPŠTINU SAVEZA   /

 

SAVEZA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BiH

 

ZAKAZANE ZA : 30.04.2017 godine u TEŠNJU

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza , održane 11.02.2017 godine u Tešnju i uz saglasnost predsjednika Skupštine Saveza , zakazana je XXII Skupština Saveza –izvještajnog karaktera za 30.04.2017 godine u prostorijama SŠC Tešanj, u Tešnju, prema programu kako slijedi:

 

 • ODBOR ZA KUNIĆARSTVO   10.00 SATI

 

 • KONFERENCIJA SUDIJSKOG ODBORA   11.00 SATI

 

 • XXII IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA  13.00 SATI

 

 

Sukladno gore navedenom programu, U OKVIRU DNEVNOG REDA SKUPŠTINE –TAČKA 6 , planiran je radni sastanak sa predsjednicima Udruženja i isti se obavezuju da prisustvuju istom.

Sjednice i Skupština će biti pripremljene prema unaprjed utvrđenom dnevnom redu i očekujemo da će iste proteći prema istom.

 

                                                                          

Predsjednik Skupštine Saveza         Predsjednik Saveza/ UO

Edin Jabandžić                                      Đuro Mitraković 

POZIV ZA UDRUŽENJA

 

Broj dokumenta: 1-1704/2017

 

Tešanj, 17.04.2017 godine

 

 

P O Z I V

 

/NA RADNI SASTANAK SAVEZ –UDRUŽENJA/

 

 

Poštovani,

 

Ovim putem se pozivaju svi predsjednici Udruženja, članica Saveza, da prisustvuju radnom sastanku na Skupštini Saveza, dana 30.04.2017 godine, sa početkom u 13.00 sati u prostorijama SŠC Tešanj.

 

Radni sastanak je formiran sukladno odluci UO Saveza , a tačke o kojima će se raspravljati su slijedeće:

a)      Stanje Udruženja na nivou BiH (članica Saveza)

b)      Status Udruženja u Savezu

c)      Plan za unaprijeđenje rada Udruženja i Saveza

d)     Formiranje baze podatka domaćih pasmina

 

Ovom sastanku dužni –obavezni su prisustvovati svi predsjednici Udruženja-članica Saveza, a samim time će oni biti kao delegati na Skupštini ispred svojih Udruženja i imaju pravo po članu 9 Statuta Saveza da odaberu još jednog delegata sa njima, koji će predstavljati interese njihovog društva na Skupštini Saveza.

 

Molimo sve predsjednike Udruženja da se odazovu ovom pozivu kako bi radni sastanak protekao u jednoj zdravoj atmosferi, konstruktivnim prijedlozima i riješenjima uz otvoren dijalog.

Radni sastanak treba da pomogne da se Savez približi problematici koja postoji u društvima, njegovim članicama i da pronađe adekvtna riješenja sa kojima bi pomogao istom da se pristupi riješavanju date problematike.

 

Nadam se da ćete se odazvati ovom pozivu i unaprijed Vam se na tome zahvaljujem.

 

 

Srdačan pozdrav,

 

Mitraković Đuro –predsjednik Saveza

POZIV ZA XXII SKUPŠTINU SAVEZA

 

Broj: 1-1204/17

 

Tešanj: 12.04.2017 godine

 

POZIV ZA 22. REDOVNU IZVJEŠTAJNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

SAVEZA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BIH

 

Poštovani,

 

pozivate se da u svojstvu delegate prisustvujete održavanju 22 redovne izvještajne Skupštine Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH, koja će se održati 30.04.2017 godine u Srednjoškolskom centru Tešanj sa početkom u 13.00h.

Na osnovu člana 9. Statuta Saveza svako udruženje je dužno da delegira po dva delegate koji će prisustovati i zastupati interese svog udruženja na Skupštini Saveza.

 

U nadi da ćemo voditi zdravu diskusiju na Skupštini, Srdačno Vas pozdravljam.

 

Za dnevni red predlažem sljedeće:

               

 1. Pozdravna riječ i otvaranje skupštine.
 2. Usvajanje dnevnog reda.
 3. Izbor radnih tjela Skupštine: Radno predsjedništvo, Verifikacione komisije, te 2 potpisničara zapisnika.
 4. Skupština EE Saveza od 24 – 28.05.2017 godine u Eger-u Mađarska
 5. a) Potvrđivanje delegata
 6. Potvrđivanje Odluka sa I , II i III sjednice UO Saveza
 7. Radni sastanak sa predsjednicima Udruženja
 8. a) Stanje Udruženja na nivou BiH (članica Saveza)
 9. b) Status Udruženja u Savezu
 10. c) Plan za unaprijeđenje rada Udruženja i Saveza
 11. Izvještaj o radu Saveza u protekloj godini, (Predsjednika, sekretara, predsj. odbora i pododbora, predsjednika Standard komisije i predsjednika za domaće pasmine, te trenutna situacija u Savezu.)
 12. Finansijski izvještaj u periodu od 01.01.2016 do 31.12.2016.godine .
 13. Izvještaj o naručenim prstenovima za 2016 godinu (Redovna i naknadna narudžba)
 14. Zahtjevi za članstvom u Savez –potvrđivanje zahtjeva
 15. a) Zahtjev za članstvom Udruženja Laktaši i Maglaj
 16. Plan rada Saveza za 2017 godinu.
 17. Određivanje termina i rangova izložbi za sezonu 2017/2018 (obavezna pismena prijava.)
 18. Svečana dodjela diploma i pehara najuspješnijem udruženju, izlagaču, takmičaru
 19. Razno
 20. a) Zahtjev BHTU za izmjenu opisa prstena (Posebna narudžba)
 21. b) Prijedlog Odbora za golubarstvo za nagrađivanjem na izložbama

 

 

Predsjednik Skupštine Saveza

 

Edin Jabandžić – dipl.oec

Posjetite stranicu europskog saveza i pratite najnoviej vijesti.

http://www.entente-ee.com/

Veličina prstenova za perad i golubove se može preuzeti na ovom linku.