Historijat

012

Iako uzgoj sitnih životinja u Bosni i Hercegovini ima dugu tradiciju, posebno u peradarstvu i golubarstvu, pisani tragovi i dokumenti o njima vrlo su skromni. To se potkrepljuje činjenicom da je Bosna i Hercegovina direktna veza istoka i zapada sa jedne strane, a sa druge, da je bila pod okupacijom Osmanskog carstva 400 godina.Međutim,  i pored neodgovornosti tadašnjih uzgajivača, u BiH se osniva prvo udruženje 1929. godine, i to u Sarajevu. Poslije Sarajeva udruženja se osnivaju i u Visokom, Banja Luci, Zenici, Tuzli i od tada se javlja ekspanzija u uzgoju sitnih životinja u BiH.  Prva izložba sitnih životinja u BiH  organizovana je 1932. godine.S obzirom da je BiH bila republika u okviru SFRJ, ova udruženja nisu imala potrebe za Republičkim savezima, nego su bila članice u okviru Saveza Jugoslavije. Svjesni činjenice da svoje interese ne mogu adekvatno ostvariti bez Republičkog saveza, udruženja iz BiH 25. januara 1981. godine u Doboju formiraju Republički savez BiH.

Prvo sjedište Saveza bilo je u Tuzli, a nakon toga u Doboju,Maglaju, Banja Luci i Travniku. Organizovanje Saveza javlja se kao direktna posljednica formiranja velikog broja društava i povećanog interesovanja za uzgoj sitnih životinja tokom osamdesetih, pa sve do 1992 godine. Imena prvih čelnika Saveza vezana su za: Slobodana Stefanovića (Tuzla), Mirka Lončara(Doboj) ,Mirsada Nalić (Maglaj), Mehmeda Hadžiavdaka(Banja Luka),  Suada Sokolovića (Sarajevo)           i  Seada Bradića (Travnik).
U tom periodu izložbe organizuju društva iz različitih gradova: Maglaj, Banja Luka,Tuzla, Doboj, Travnik, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zenica, Modriča ,Bosanski Brod, Livno itd.
011
Uzgajivači iz BiH u to vrijeme posjećuju i izlažu na svim velikim izložbama širom Jugoslavije (Novi Sad, Subotica, Sombor, itd.), kao i u inostranstvu (Brno, Sofija itd.).
Banja Luka, Doboj, Travnik  i Livno domaćini su Republičkih izložbi iz tog perioda. Najveća izložba sitnih životinja u Bosni i Hercegovini održana je u Doboju, u periodu od 12. – 14. januara 1990. godine, a to je ujedno bila XIX. Savezna izložba sitnih životinja.
Kao kruna uspjeha u ovoj oblasti došlo je i priznavanje standarda goluba Sarajevski prevrtač od strane Evropske federacije, kao i upis u registar EE priznatih pasmina pod brojem 888. Ovaj historijski čin za naš Savez desio se u periodu od 28. – 31. maja 1987 godine, na kongresu Evropske asocijacije održanom u Aranđelovcu.

Prekid u radu saveza je nastupio u toku ratnog perioda (1992.-1995. godina), ali se odmah nakon rata pristupilo reorganizaciji Saveza. Za ovu aktivnost bilo je zaduženo udruženje iz Zenice, na čelu sa predsjednikom Hajdarević Muhamedom.  Sjedište Saveza do 2008. godine bilo je u Zenici, nakon čega se seli u Tešanj. Dosadašnji predsjednici bili su: Muhamed Hajdarević (Zenica), Senad Salihspahić (Tuzla),  i aktuelni predsjednik Edin Jabandžić (Tešanj).

017
im000023

Nažalost, posljednji ratni sukobi ostavili su dosta tragova i u ovoj oblasti. Neophodno je bilo provesti dosta vremena u reorganizaciji Saveza i njegovih organa, kako bi ispunili obaveze zadane od strane Evropskog saveza i drugih asocijacija.
Održavanje izložbi i nastup na istim uveliko je bio podstican od strane rukovodstva Saveza, jer je to najbolji način promovisanja i približavanja uzgoja sitnih životinja samim uzgajivačima, ali i široj javnosti.

U periodu od 1997. godine organizovano je 13 saveznih izložbi, kao i veliki broj izložbi drugog ranga. Domaćini proteklih saveznih izložbi bili su: Zenica (4 puta), Tuzla (3 puta), Travnik (2 puta), Tešanj (2 puta), Bihać (1 puta).
Savez organizovano nastupa i na velikim međunarodnim izložbama u Srbiji i Hrvatskoj (Sremska Mitrovica, Novi Sad, Osijek, Sombor, Subotica itd.) Cilj nastupa i posjeta ovim izložbama prvenstveno je prezentacija autohtonih rasa  iz BiH, i potvrda kvalitete uzgoja sitnih životinja. Osnovni cilj Saveza je aktivan rad na priznavanju postojećih autohtonih pasmina, a trenutno imamo 7 autohtonih pasmina golubova (Sarajevski prevrtač –priznat u EE-u, Travnički kratkokljuni –priznat u EE-u, Zenički prevrtač, Bihaćki prevrtač, Bijeljinski prevrtač, Janjanski prevrtač i Dubički prevrtač.)

im000034
003
Zbog nemogućnosti jednostavnijeg kretanja naših uzgajivača, nismo bili u mogućnosti da se češće i u većem broju pojavljujemo na izložbama u širem okruženju. I pored takvih okolnosti bili smo na izložbama u Mađarskoj, 25-toj Evropskoj izložbi u Bernu od 20. – 22. oktobra 1998. godine, 26-toj Evropskoj izložbi u Welsu u Austriji održanoj od 2. – 3. decembra 2000. godine.
Na sastanaku Europskog saveza (EE) koji je održan u Švedskoj 2002. godine, Bradić Sead je prisustvovao kao delegat iz BiH, prezentujući Savez BiH. Na tom kongresu desile su se dvije historijske stvari za naš Savez.  Zvanično smo postali članica EE-a, Travnički kratkokljuni priznati su kao bosanskohercegovačka pasmina golubova.

Naši ciljevi za budućnost su veliki bez obzira na postojeću problematiku. Uspostavljanje kvalitetnijih odnosa sa EE-om, priznavanje određenih autohtonih pasmina, unapređenje odnosa sa susjedima (Hrvatska i Srbija), kao i kontinuirano prisustvo na evropskim izložbama, samo su neki od ciljeva koje želimo implementirati u narednom periodu. Kako bi ostvarili ove ciljeve neophodna nam je pomoć svih Vas.    Hvala Vam unaprijed

tekstnaslovna

 

Srdačan pozdrav;

 

Predsjednik Saveza BiH
Edin Jabandžić, dipl.oec.

DER VERBAND DER KLEINTIERZÜCHTER VON BOSNIA UND HERZEGOWINA
DURCH DIE ZEIT

 

Wen auch die Kleintiere von Bosnien und Herzegowina, eine lange tradicion haben , und das meiste in der Tauben und Geflugelsparte , die Schreibungen in der Historie sind sehr klein. Das können wir sehn durch viele sachen. Bosnien und Herzegowina vereint Osten und Westen , aber war auch in dem Türkischen reich über 400 Jahre , da konnte man nicht über einen Verband der Kleintierzüchter nachdenken. Aber , nach vielen gedanken das erste Verband war aufgebaut im Jahre 1929 in Sarajevo. Nach der aufbildung des ersten Verbandes kam es zu einer expansion in der Kleintierzüchtung wo noch viele Verbände gebildet wurden:Visoko, Banja Luka , Zenica , Tuzla etc . Die erste Ausstellung war im Jahre 1932 welche auch die anderen Verbände positiv drengte Ihre Ausstellungen zu machen.

 

Bosnien und Herzegowina war eine Republik in Jugoslawien. Die Verbände hatten nicht den gebrauch nach einem Republikanischem Verband , weil die meisten Verbande im Nationalen Verband Jugoslawien waren. Aber nachdem die Verbände sahen das ihre interese nicht geschützt waren von dem Nationalen Verband ; die Verbände aus Bosnien formierten den ersten Republikanischen Verband am 25.01.1981 in Doboj.
Erster Stammplatz dieses Verbandes war in Tuzla , dan Doboj ,Maglaj , Banja Luka und Travnik.

 

Die Organisation des Verbandes musste aufgebaut werden , weil noch viele lokale Verbände dazutritten. Die Expansion der Kleintierzüchtung wurde reicher  in der Zeit der achtziger Jahre bis 1992. Als erste Männer  des Verbandes erwehnen sich Slobodan Stefanovic (Tuzla ), dann Mirko Loncar (Doboj) Mirsad Nalic (Maglaj), Mehmed Hadžiavdak (Banja Luka) , Suad Sokolović (Sarajevo), Sead Bradic (Travnik) , Muhamed Hajdarevic (Zenica) , Senad Salihspahic (Tuzla) und der jetzt bestehende prasident des Verbandes Edin Jabandzic (Tesanj). In dieser Zeit organisierten wir viele Ausstellungen in vielen Städten Bosniens : Maglaj , Banja Luka , Tuzla, Doboj, Travnik, Bihac ,Prijedor, Sarajevo, Zenica, Modrica, Bosanski Brod, Livno und anderen.
Die Züchter aus Bosnien stellten auch Ihre exponaten an allen grossen Austellungen in Jugoslawien (Novi Sad, Subotica , Sombor, Beograd) und in anderen Ländern Europas (Brno,Sofija).

 

Es wurden wieder auch Republikanische Austellungen organisiert in Banja Luka , Doboj , Travnik  und  Livno. Die grösste der Ausstellungen hat in Doboj Stattgefunden , und das war die XIX Bezirksausstellung und sie dauerte von 12-14 Januar 1990.

 

Wir müssen sagen das wir noch einige bemmerkungswahrte resultate in dieser Zeit gemacht haben und das war die Anerkennung des Tauben Sarajevoroller von der Seite der Europäischen federation und ist eingeschrieben in den Register der EE unter der Nummer 888. Dieses historische ergäbniss für unser Verband erfolgte auf dem Kongress des Europäischen Verbandes von 28-31 Maj 1987 in Arandelovac.
Unsere Arbeit wurde abgebrochen in der Zeit des Krieges in Bosnien von 1992-1995 , aber wir haben ja schon die Organisation des neuen Verbandes gleich nach dem ende des Krieges angefangen.

 

Bosnien ist ein kleines Land , aber der Krieg hatt seine tat auch an die Züchter in Bosnien gemacht. Wir müssten viel Zeit verbringen auf dem neuaufbau des Verbandes und seinen Leuten und auch die Klärung der Aufgaben von dem Europäischen Verband.
Der Ziel des Präsidiums des Bosnischen Verbandes , war erst einmal die Organisation von mehreren Ausstellungen , die viele Kleintierexponaten zeigen würden.

 

In der Zeit von 1997 haben wir organisiert 13 Bezirksausstellungen und viele andere der kleineren Ausstellungen. Die Städte der Bezirksausstellungen waren : Zenica (4x) ,Tuzla (3x), Travnik (2x) , Bihac (1x) , Tešanj (2x).

 

Der Verband organisierte auch das die Züchter aus Bosnien participierten mit Ihren Tieren auf vielen internacionalen Ausstellungen in Serbien und Croatien (Sremska Mitrovica , Novi Sad , Osijek , Sombor , Subotica). Unser Ziel auf diesen Ausstellungen war die Promotion der Bosnischen Kleintierzüchtung. Der erste Ziel unseres Verbandes ist die Anerkennung der Rassen der Bosnischen Tauben , von dem wir jetzt sieben haben ( Sarajevoroller  –anerkannt von dem EE , Kleinkopftaube von Travnik- anerkannt von dem EE ,Zenicaroller  , Bihacroller , Bijeljinaroller , Janjaroller und Dubicaroller).

 

Weil unsere Züchter nicht die möglichkeit haben durch Europa frei zu Reisen sind wir nicht in der möglichkeit auf den meisten Ausstellungen unsere exponate zu zeigen , aber wir waren auf der Europäischen Ausstellung in Hungarn, die 25 –ste Ausstellung des Europäischen Verbandes in Bern und auch auf der 26 Europäischen Ausstellung in Wels , Österreich , die Stadtgefunden hatt von dem 2-3 Decembar 2000.
An der Sitzung des Europäischen Verbandes (EE) , in Malme , Schweden ; im Jahr 2002, haben wir unseren delegaten Bradic Sead  geschickt , und er präsentierte unseren Verband, nachdem wir in den  Europäischen Verbande  als Mitglied eintratten. Unser Kleinkopftaube von Travnik wurde anerkannt von dem EE.

 

Der Verband von Bosnien und Herzegowina ist noch Jung  , aber wir haben viel getan in der Zeit, in welcher wir uns befinden, für unseren Verband.
Unsere Ziele sind gross, nicht schaulich auf unsere situation. Wir möchten mehr qualitet in unseren erhältnissen mit dem EE und die Anerkennung der anderen Bosnischen Tauben , und auch mehr qualitet mit unseren Nachbarn Serbien und Croatien , und eine kontinuitet beim  Austellen von unseren Kleintier exponaten auf den Europäischen Ausstellungen.

 

Wir hoffen das Sie uns  bei unseren Zielen helfen werden. Danke Ihnen Vielmals.

 

Herzliche grüsse ;
Präsident des Bosnischen Verbandes
Edin Jabandzic dipl.oec 

 

 

 

THE UNION OF SMALL ANIMALS OF BOSNIA AND HERZEGOWINA
THROUGH THE TIME

 

The small animals of Bosnia and Herzegowina have a long tradition,which from poultry and piegons are the most , but the written signes are not completed at the history books. We can see that through the fact that Bosnia and Herzegowina is the directly course between east and west at one side and that she has been occupated  from the Ottom empire for 400 years , it was not to expect a Union of small animals.Even on all that facts , the first Union of small animals was companed in 1929 in Sarajevo. After a time, new Unions where rising in Banja Luka , Zenica, Tuzla when we are living through a big and suden expansion in raising small animals. The first explore of small animals was made at 1932 , and was also the initation for other towns and Unions to make the same thing.

 

Bosnia and Herzegowina was a republic in the state of Jugoslawia which does not show the need to create Republic Unions , because the most of the Unions were in the big State Union. But , the concess of the small Unions saw that the State Union could not impropriately stay behinde there interessts without an Republic Union , so they formed the first Republic Union of small animals in Bosnia at 25.01.1981 in Doboj.

 

Republic Union was stated first in Tuzla , then in Doboj ,Maglaj , Banja Luka and Travnik. Organisation of this Union was the need of the manny societys of small animals which where rising in the incomig expansion from the years of the 80-is to 1992. As the first man on the top of the Union was named Slobodan Stefanovic (Tuzla) ,then Mirko Loncar (Doboj) ,  Mirsad Nalic (Maglaj), Mehmed Hadziavdak (Banj Luka) , Suad Sokolovic (Sarajevo) , Sead Bradic (Travnik) , Muhamed Hajdarević (Zenica) , Senad Salihspahić (Tuzla) , the president of present Edin Jabandzic (Tesanj).In that time many shows were organized in many towns : Maglaj , Banja Luka , Tuzla , Doboj , Travnik , Bihac , Prijedor , Sarajevo , Zenica  ,Modrica ,  Bosanski Brod , Livno and so on.

 

The raisers at that time in Bosnia were visiting the shows in hole Jugoslawia  (Novi Sad , Subotica , Sombor , Beograd )  and other countries (Brno , Sofia etc.).

 

It started also again whit the organisation of the Republic shows  in Banja Luka , Doboj , Travnik  and Livno. The most faboules and biggest show has been the XIX federal show of small animals in Dobj which were from 12-14 January 1990.

 

We need to say that in that time a new stepp has been made for our Union and that was the exeptetion of Sarajevo piegon from the side of the Europe federation and it is registered in the EE under the register number 888. This historical act has happened  on the congress of the European association 28-31 May 1987 in Arandelovac.

 

The Union stopped whit there work in the time of the war from 1992-1995 but alrady on the and of the war the activitys has been started again.
Bosnia and Herzegowina is a small country , and after the war it was very hard to form a new Union. But we are trying to do our best ,and to fill all the needed competitions which we expect from the European association and the others.

 

We need to make many shows of small animals to make a promo for our raisers and the animals whit them.

 

In time from 1997 many federal shows were organized , 13 to be exact  and all not in the same ranking. This shows were in : Zenica (4x) , Tuzla (3x) , Travnik (2x) , Bihac(1x) , Tesanj (2x).

 

The Union organized visits to the shows in Serbia and Croatia (Sremska Mitrovica , Novi Sad, Osijek , Sombor , Subotica etc.). Our attentaion  on this shows was to make  a presentation of  the quality of our small animals. At this time we have seven parts of this piegons ( Sarajevo piegon –reconigzed from the EE , Travnik smallhead piegon –reconigzed from the EE , Zenica roller , Bihac roller , Bijeljina roller, Janja roller , and Dubica roller).

 

Because of the impossibility  for our raisers to visit all the shows of small animals we could not present all our animals as attraction.  We have visit shows in Hungary ,the 25-th European show in Bern 20-22 October 1998 and the 26-th European show in Austria-Wels , from the 2-3 Decembar 2000.

 

At the meeting of the EE who has been in Malme , Sweden 2002 we have send our delegate Bradic Sead who has presented our Union of small animals and we have become a part of European assosiation and our Travnik smallhead piegon has been written in to EE register.
We need to say on the end that we have done so many things for our Union to come all tis way where we are now.

 

Also we have so many frequences to clear . After we make our friendship with the EE more in quality and with our neigbouhrs (Serbia and Croatia) and that we continue to visit all the European shows.

 

Our hope is that You will help us to make many of this things come through. Thank You.

 

Yours faithfully ;
President of the Bosnien Union
Edin Jabandzic dipl.oec