background

Aktuelnosti u savezu

PRSTENOVI ZA 2015 GODINU

Poštovani,

ovim putem obavještavamo sva Udruženja , članice Saveza BiH , da Savez ima još jednu ostalu količinu prstenova i to slijedećih veličina:

1. 2,5mm 20 KOM

2. 7,0mm 145 KOM

3. 8,0mm 120 KOM

4. 12,0mm 95 KOM

Molimo sva Udruženja koja su zainterseovana za nekom od navedenih veličina prstenova, da se jave na mail Saveza BiH info@bihgolub.com ili na br. 061 072 267-tehnički sekretar Saveza BiH Dedić Sanel.
Napominjemo da samo Udruženja kao pravna lica mogu naručiti gore navedene prstenove, a ne fizička lica kao pojedinci.

Vaš Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 
XX SKUPŠTINA SAVEZA BIH

XX REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

SAVEZA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BiH

U Tešnju je dana 11.04.2015 godine sa početkom u 12.00 sati , u prostorijama Srednjoškolskog centra , održana XX redovna godišnja –izvještajna Skupština Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH.

Na Skupštini su prisustvovali delegati iz 15 Udruženja , sa prostora cijele Bosne i Hercegovine (Tešanj, Doboj, Gradiška, Zenica , Ljubuški , Sarajevo, Gradačac , Travnik , Tuzla , Zenica , Gradiška i dr.)

Ovoj Skupštini prethodile su sjednice Odbora za kunićarstvo , domaće pasmine i Konferencija Sudijskog odbora , na kojima su izabrani i novi /stari predsjednici imenovanih odbora.

Skupština je svoje zasjedanje počela u redovnom terminu , pod rukovodstvom izabranog radnog predsjedništva koje su sačinjavali Edin Jabandžić –predsjednik Saveza BiH , Nikola Benković-potpredsjednik Saveza BiH i Tomislav Čanić –potpredsjednik Saveza BiH.

Nakon pozdravne riječi predsjednika Saveza BiH gospodina Edina Jabandžića i usvajanja dnevnog reda , Skupština je tekla svojim ustaljenim tokom. Naime , predsjednik Saveza je prisutne upoznao o detaljima za predstojeću Skupštinu Europskog Saveza , koja će se održati od 13 -17.05.2015 godine u Francuskoj , grad Metz, te je prisutne delegate upoznao sa imenima izabranih članova Saveza koji će Savez predstavlajti na pomenutoj Skupštini , a delegati su izabrane predstavnike jednoglasno podržali , dok će isti predstavnici bit i čelni ljudi na Europskoj izložbi ispred Saveza BiH , koja će se održati od 13 – 15.11.2015 godine u Francuskoj , gradu Metz.

Ono što je bitno napomenuti je da je Savez BiH podnio ponovnu kandidaturu za organizaciju Skupštine Europskog  Saveza 2022 godine i Europski Savez će o ovom zahtjevu odlučivati na predstojećoj Skupštini u Francuskoj –gradu Metz.

Pošto su delegati na Skupštini upoznati sa nadolazećim termima Skupštine Europskog saveza i Europske izložbe , prema dnevnom redu prešlo je se na podnošenje izvještaja od radu predsjednika, sekretara , odbora i pododbora. Svi izvještaji su jednoglasno usvojeni , osim izvještaja o radu predsjednika Odbora za peradarstvo i kunićarstvo , čime su isti smjenjeni sa funkcija. Gospodin Nikola Benković je prisutnima podnio finansijski izvještaj Saveza BiH u periodu od 01.01. – 31.12.2014 godine i isti je jednoglasno usvojen.

Potvrđena su imenovanja za predsjednike odbora i to :

1.       Prof. Katica Velija –izabran je za predsjednika Odbora za domaće pasmine

2.       Topić Ilija – izabran je za predsjednika Odbora za kunićarstvo

3.       Hasić Joka – reimenovana je za predsjednika Sudijskog odbora

 

I na kraju , su proglašeni najuspješniji u 2014 godini. Najupješnije Udruženje u 2014 godini je Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih žiuvotinja Tešanj , koje je odnijelo i titule najuspješnijeg Udruženja za izlaganje golubova i peradi , dok je Udruženje iz Doboja odnijelo titulu najuspješnijeg Udruženja u izlaganju kunića , a Ilija Topić je ispred Udruženja Doboj najuspješniji izlagač kunića u 2014 godini. Edin Jabandžić , član Udruženja iz Tešnja je odnio titulu najuspješnijeg izlagača golubova i peradi. Na kraju je dodijeljen i Certifikat o priznavanju pasmine golubova Sarajevski prevrtač Udruženju iz Sarajeva.

 

Sveukupno gledajući , ova Skupština Saveza BiH je protekla u veoma konstruktivnom okruženju , koje je dalo egzaktne ciljeve budućeg djelovanja ovog Saveza, a čelni ljudi ovog Saveza će uložiti maksimalni trud i napor da iste ciljeve sprovedu u djelo.

 

Skupština je završena u 15.45 sati.

 
KONFERENCIJA SUDIJSKOG ODBORA

KONFERENCIJA SUDIJSKOG ODBORA

Sudijski odbor Saveza BiH je dana 11.04.2015 godine , u prostorijama SŠC Tešanj , sa početkom u 11.00 sati , održao svoju izborno-izvještajnu Konferenciju.
Konferenciju je predvodila Joka Hasić , a istoj je prisustvovalo 23 sudije iz cijele BiH.
Predsjednica je prisutnima podnijela izvještaj o radu , financijski izvještaj i plana rada Sudijskog odbora , koji su od prisutnih jednoglasno usvojeni.
Zatim se pristupilo izboru predsjednika , sekretara i blagajnika Sudijskog odbora.
Joka Hasić je reizabrana na funkciju predsjednika Sudjskog odbora , Deić Sanel je izabran na funkciju sekretera dok je Čanić Tomislav izabran za blagajnika ovog odbora.

Sudijski odbor Saveza BiH