background

Aktuelnosti u savezu

USLOVI IZLAGANJA NA 28.EUROPSKOJ IZLOŽBI METZ 2015

USLOVI IZLAGANJA NA 28.EUROPSKOJ IZLOŽBI METZ 2015

13.11. - 15.11.2015

1. Životinje se mogu prijaviti za izložbu isključivo preko matičnih Udruženja , članica Saveza BiH , koje će prijavu svog Udruženja proslijediti na adresu Saveza BiH , a Savez dalje prema organizatoru. Pojedinačne prijave nisu moguće.

2. Gajbarina po eksponatu , za izlaganje na Europskoj izložbi iznosi 12,00€

3. Katalog izložbe , obavezan za kupiti , iznosi 12,00 €

4. Transport životinja – sve troškove snosi Savez BiH

5. Životinje koje se izlažu moraju imati prsten sa oznakom EE Saveza

6. Životinje koje se izlažu u sekcijama peradi i golubova ne smiju biti stariji od 6 godina

7. Za titulu Europameister –Europski majstor mora biti izloženo najmanje 20 eksponata iste pasmine , sve boje. (kolekcije od 4 životinje mora imati zbir od 376 bodova) .Važeće za golubove i perad

8. Za titulu Europski šampion mora biti izložno najmanje 20 eksponate iste pasmine , u svim bojama. Da bi se proglasio Europski šampion eksponat mora biti ocijenjen sa najmanje 95 bodova –odličan. Ukoliko iz iste pasmine ima izloženo više od 40 eksponata , onda se proglašava Europski šampiona posebno za ženku , posebno za mužjaka. Važeće za golubove i perad.

 
VETERINARSKA DOKUMENTACIJA ZA EUROPSKU IZLOŽBU METZ 2015

VETERINARSKA DOKUMENTACIJA ZA EUROPSKU IZLOŽBU METZ 2015

13 . 11 . – 15 . 11 . 2015 GODINE

SEKCIJA PERADI: Kokoši , patke , guske , fazani itd.

- Obrazac koji će biti dostavljen od organizatora izložbe , mora se ovjeriti kod nadležne Veterinarske službe (Upitnik o zravstvenom stanju životinja)

- Atest o vakcinisanju protiv Newcastle bolesti

- Atest sa graničnog prijelaza

SEKCIJA GOLUBOVI:

- Obrazac koji će biti dostavljen od organizatora izložbe , mora se ovjeriti kod nadležne Veterinarske službe (Upitnik o zravstvenom stanju životinja)

- Atest o vakcinisanju protiv Paramyxovirose

- Atest sa graničnog prijelaza

 
SANITARNA PRAVILA ZA EUROPSKU IZLOŽBU METZ 2015

SANITARNA PRAVILA ZA EUROPSKU IZLOŽBU METZ 2015

13 . 11 . – 15 . 11 . 2015 GODINE

ZA SVE SEKCIJE: Sve životinje koje se prijave za izložbu moraju nositi odgovarajuću oznaku zemlje članice EE Saveza. Za oznake važe propisi zemalja članica EE Saveza.
Potvrda o ukupnom sanitarnom statusu životinja koje se izlažu , bolesti , će biti preispitana od strane organizatora kod nadležnih sanitarnih službi zemlje iz koje životinja dolazi.

Kod uzgajivača , koji su na manje od 30 dana prije Europske izložbe, izlagali na internacionalnoj izložbi , moraju donijeti potvrdu o zdravstvenom stanju životinja i atest sa izložbe na kojoj su bili.

Sve psmine ptica moraju doći iz područja , u kojem nije izbila Newcastel bolest 30 dana prije transporta životinja na Europsku izložbu.
Životinja koje dolaze iz karantenskih područja ne smiju biti izlagani niti donešeni na područje gdje se održava Europska izložba.
Životinje iz trećih zemalja ne smiju biti prodavane.

SEKCIJA PERADI: Kokoši , patke , guske , fazani itd.

Životinje ne smiju biti iz uzgoja gdje je bila Newcastle bolest ili ptičija gripa 30 dana prije transporta životinja na Europsku izložbu.

Perad mora biti vakcinisan protiv Newcastle bolesti. Atest o vakcinisanju mora imati naveden datum trajanja vakcine.

Vakcina je važeća 28.dana nakon provedenog vakcinisanja, odnosno do datuma ponovnog vakcinisanja koje je propisao proizvođač vakcine (za neaktivne materije u avkcini to je 1 godina) . Supstanca koja se koristi u vakcini mora imati upotrebnu dozvolu za pasminu za koju se koristi i mora biti obavezno naznačen rok trajanja.
Perad koja dolazi iz zemalja bez obaveze vakcinisanja , uz posebnu dozvolu nadležnih veterinarskih službi mogu se izlagati. Ove životinje ne smiju biti prodavane.

SEKCIJA GOLUBOVI:

Životinje ne smiju biti iz uzgoja gdje je bila Newcastle bolest ili ptičija gripa 30 dana prije transporta životinja na Europsku izložbu.

Golubovi moraju biti vakcinisani protiv Paramyxovirose. Za podatke o vakcinisanju odgovoran je izlagač.