background

Aktuelnosti u savezu

SUDIJSKI ODBOR - SEMINAR

P O Z I V N I C A

/NA SEMINAR SUDIJSKOG ODBORA/

 

SAVEZA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BiH

 

 

ZAKAZANA ZA : 19.10.2014 GODINE U TEŠNJU

 

 

Ovim putem Vas pozivam da prisustvujete Seminaru Sudijskog odbora Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH. Skupština će se održati u prostorijama LOVAČKOG DRUŠTVA –LOVAČKI DOM U TEŠNJU dana 19.10. 2014 godine sa početkom u 10.00 sati.

 

 

 

 

 Predlažem slijedeći dnevni red :

 

 • POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA SUDIJSKOG ODBORA
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA
 • PREZENTACIJA NOVOG  PRAVILNIKA O RADU SUDIJSKOG ODBORA
 • PREZENTACIJA NOVOG PRAVILNIKA O STICANJU ZVANJA SVIH RANGOVA SUDIJA OCJENJIVAČA
 • PREZENTACIJA/IZVJEŠTAJ SA ODRŽANOG SUDIJSKOG SEMINARA OD 26.09.2014 – 28.09.2014 GODINE U TREVISU -ITALIJA
 • PREZENTACIJA /PREDAVANJE O BiH PASMINAMA GOLUBOVA
 • PREZENTACIJA /PREDAVANJE O BiH PASMINAMA PERADI
 • PITANJA I DISKUSIJE

 

 

 

                                                                                              Predsjednik sudijskog odbora

 

                                                                                                               Hasić Joka

 
SKUPŠTINA SUDIJSKOG ODBORA

P O Z I V N I C A

/NA SKUPŠTINU SUDIJSKOG ODBORA/

 

SAVEZA ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BiH

 

 

ZAKAZANA ZA : 19.10.2014 GODINE U TEŠNJU

 

 

Ovim putem Vas pozivam da prisustvujete Skupštini Sudijskog odbora Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH. Skupština će se održati u prostorijama LOVAČKOG DRUŠTVA – LOVAČKI DOM U TEŠNJU dana 19.10. 2014 godine sa početkom u 12.30 sati.

 

 

 

 

 Predlažem slijedeći dnevni red :

 

 • POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA SUDIJSKOG ODBORA
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA
 • IZVJEŠTAJ O RADU SUDIJSKOG ODBORA ZA 2013-2014 GODINU
 • FINANSIJSKI  IZVJEŠTAJ ZA 2013-2014 GODINU
 • PLAN RADA ZA 2014-2015 GODINU
 • USVAJANJE SUDIJSKOG MATERIJALA( Produženje mandata starog ili izbor novog predsjednika sudijskog odbora , novi zapisnici-sudijski za suđenja,oprema –kape)
 • RAZNO
 • SVEČANA PODJELA DIPLOMA ZA SUDIJE KOJI SU POLOŽILI SUDIJSKI ISPIT U 2012-2013 GODINI

 

 

 

                                                                                              Predsjednik sudijskog odbora

 

                                                                                                               Hasić Joka

 
Bjramska čestitka
U ime Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH ,svim uzgajivačima sitnih životinja u BiH i inostranstvu, islamske vjeroispovijesti, želimo da provedu bajramske dane u blagostanju, zdravlju, veselju i sa svojim najmilijim.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Predsjednik Saveza BiH
Edin Jabandžić, dipl.ecc.