Savez

Organi upravljanja Saveza su:

1. Skupština Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja je najviši organ Saveza

  Zoran Lovrić – Predsjednik Skupštine Saveza BiH, Adresa: Trn Obilićeva 18, 78250 Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

email: zoran.lovric1960@gmail.com;
mob: +387 65 655 191
 

1. Edin Jabandžić – Predsjednik Saveza BiH, Adresa: Krndija 44, 74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina

email: edin@madi.ba;
mob: +387 61 769 727

   

2. Branko Stojanović – Podpredsjednik Saveza BiH; Adresa: M.Rajlića8, 79100 Prijedor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

 

email: stojanovicbum@gmail.com;
mob: +387 65 349 342

 

3. Edin Mujkanović – Podpredsjednik Saveza BiH, Adresa: Vidovdanska br103, Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

 

email: pile70@live.com;
mob:+387 66 240 590

 

4. Đuro Mitraković – Predsjednik Sudijskog odbora; Adresa:Kladari bb, 78429 Razboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina,

 

email: djuromitrakovic@gmail.com;
mob: +387 65 715 377
mob: +387 61 769 727

 

5. Almir Muco – Predsjednik Odbora za golubarstvo; Adresa:Milivoja Čekade 22, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina;

 

email: sitnezivotinjezenica@gmail.com;
mob: +387 61 703 981

 

6. Hamid Bojić – Predsjednik Odbora za domaće pasmine BiH; Adresa: Bunar 4, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina;

 

email: bojic-hamid@hotmail.com;
mob: +387 61 796 731

 

7. Velibor Trivičević – Predsjednik peradarskog odbora; Adresa: Doline 100, 78430 Prnjavor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

 

email: triwel70@yahoo.com;
mob: +387 65 616 481

 

8. Goran Kuzmanović – Predsjednik Standard komisije; Adresa: Gornji Teslić 365, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

 

email: gorankuzmo91@gmail.com;
mob: +387 65 866 317

   

9. Dragan Dragojević – Predsjednik kunićarskog odbora; Adresa: Nova Ves 164, 78423 Srbac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

 

email: dragandragojevic1974@gmail.com;
mob: + 387 65 792 911

 

10. Arnel Nalić – Predsjednik ptičarskog odbora; Adresa: Bijela Ploča 46, 74250 Maglaj, Bosna i Hercegovina;

 

email: arniinra76@gmail.com;
mob: +387 61 874 811

 

11. Edin Isić – Predsjednik letačkog odbora; Adresa: Zlatana Mešića 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina;

 

email: isicedinmaestro@gmail.com;
mob: +387 62 809 249

 

Damir Softić – Sekretar i Blagajnik Saveza BiH, Adresa: Krndija HG4, 74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina;

 

email: info@bihgolub.com;
mob: +387 61 668 600


Nadzorni odbor Saveza broji tri člana:

Boris Šego, predsjednik nadzornog odbora
Darko Stojanović, član nadzornog odbora
Marko Pušeljić, član nadzornog odbora