Savez

Organi upravljanja Saveza su :

 

1. Skupština Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja je najviši organ Saveza

 

Edin Jabandžić – predsjednik Skupštine Saveza BiH

(Vorsitzender der Generalversammlung des Bosnischen Verbandes)
Bukva bb, 74260 Tešanj

Bosna i Hercegovina
e-mail: edin@madi.ba mob:+387(0) 61 769 727  fax:+387(0) 32 656 451

 

2. Upravni odbor Saveza čini 11 članova:

1. Đuro Mitraković – predsjednik Saveza BiH
( Präsident des Bosnischen Verbandes)
Kladari bb, 78429 Razboj
Republika Srpska ,Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 65 715 377  e-mail: djurogolub@yahoo.com

2. Velija Katica – potpredsjednik Saveza BiH

( Vizepräsident)
Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 61 184 500 e-mail: velijakatica@gmail.com

3. Marko Pušeljić – potpredsjednik Saveza BiH

( Vizepräsident)
Novo Selo 420, 76290 Odžak
Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 63 748 472 

4. Edin Mujkanović– predsjednik sudijskog odbora

(Vorsitzende des Vorstandes der Preisrichter )
Vidovdanska 103, Doboj
Bosna i Hercegovina
mob. +387(0) 66 240 590  e-mail: pile70@live.com

5.  Almir Muco – predsjednik Odbora za golubarstvo

(Vorsitzender der Sparte Tauben)
Milivoja Celade 22, Zenica
Bosna i Hercegovina

mob: +387(0) 61 703 981  e-mail: sitnezivotinjezenica@gmail.com

6. Hamid Bojić – predsjednik odbora za domaće pasmine BiH
( Vorsitzender des Vorstandes der Nationalen Rassen)
Bunar 4, Travnik
Bosna i Hercegovina
mob. +387(0) 61 796 731 e-mail: bojic-hamid@hotmail.com

7. Goran Kuzmanović – predsjednik peradarskog odbora

(Vorsitzender der Sparte  Geflügel)
Gornji Teslić 365, Teslić
Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 65 866 317  e-mail: gorankuzmo@yahoo.com

8. Tomislav Čanić – predsjednik standard komisije

(Vorsitzender der Standardkommission)

Vidovdanska 92, 78400 Gradiška

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 65 716 802 e-mail: tomislavcanic@yahoo.com

9. Elmedin Karabegović –  predsjednik kunićarskog odbora

(Vorsitzender der Sparte Kanninchen)
Srebrenička bb, 74264 Jelah -Tešanj
Bosna i Hercegovina
mob. +387(0) 62 243 728  e-mail: elmedin1973@hotmail.com

10. Elvedin Muratović– predsjednik Letačkog odbora

(Mitglied des Vorstandes)
Easada Taslidžića br.11, 76250 Gradačac

Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 61 344 457 ,  e-mail: elvedinm6@gmail.com

11. Arnel Nalić–  predsjednik ptičarskog odbora

(Vorsitzender der Sparte  Vögel)

Bijela Ploča 46, 74250 Maglaj
Bosna i Hercegovina
mob : +387(0) 61 874 811  e-mail:arniinra76@gmail.com
Damir Softić , sekretar Saveza, nije član U.O.
(Sekretar des Bosnishen Verbandes)
Saliha Sarića br.1  Tešanj
Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 61 072 267 e-mail: info@bihgolub.com

Goran Kuzmanović,  blagajnik Saveza , nije član U.O.

(Schatzmeister)
Gornji Teslić 365, Teslić

Republika Srpska ,Bosna i Hercegovina
mob: +387(0) 65 866 317  e-mail: gorankuzmo@yahoo.com

3. Nadzorni odbor Saveza broji 3 člana:

 

 

  1. Damir Pavlović, Čapljina , predsjednik nadzornog odbora
  2. Hamid Bojić, Travnik, član nadzornog odbora
  3. Siniša Jovanović, Doboj, član nadzornog odbora

 

4.  Savez funkcioniše preko svojih odbora, pododbora i komisija.

 

 

U sklopu golubarskog odbora su pododbori:

  • Pododbor uzgajivača golubova budimpeštanskog visokoletača
  • Pododbor uzgajivača golubova srpskog visokoletača
  • Pododbor uzgajivača golubova tiplera