1. BIHAĆ

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova i ptica “Bihać”
Grad BIHAĆ
Adresa udruženja Ozimice I  blok IV, 77000 Bihać
Kontakt osoba Husein Rahmanović
Adresa kontakt osobe Turija bb
Broj telefona 00387 61 752 183
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Bihaćki prevrtač, Komoronski letač, Mađarska svraka, Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač, Staroholandski kapuciner, itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

2. BUGOJNO

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu ptica
Grad BUGOJNO
Adresa udruženja Jalkic 2 br.53  78250 Bugojno
Kontakt osoba Nedzad Kudra
Adresa kontakt osobe NN
Broj telefona 00387 61 714 321
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Uzgajaju se golubovi i ptice.

3. ČAPLJINA

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova i sitnih životinja “Čapljina”
Grad ČAPLJINA
Adresa udruženja Vinogradarska 20, 88300 Čapljina
Kontakt osoba Slobodan Brkić
Adresa kontakt osobe Vinogradarska 20,
Broj telefona 00387 36 808 946
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Komoronski letač, Bački prevrtač, Budimpeštanski visokoletač, itd.
Uzgaja se i perad.

4. DONJI VAKUF

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Donji Vakuf”
Grad DONJI VAKUF
Adresa udruženja Omladinska 8,  70220 Donji Vakuf
Kontakt osoba Ademir Hadžiahmetović
Adresa kontakt osobe Omladinska 8
Broj telefona 00387 30 205 940
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Orjentalni prevrtač, Sisački prevrtač, Lepezan, Engleski tipler, itd.

5. JANJA

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu ptica
“Ljubimac Janje”
Grad JANJA
Adresa udruženja Zanatski centar bb, 76316 Janja
Kontakt osoba

Đekić Azem

Adresa kontakt osobe Kosovska 20
Broj telefona 00387 65 891 476
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Bijeljinski prevrtač, Janjarski prevrtač, Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač itd.

6. LJUBUŠKI

Naziv udruženja  Udruga za uzgoj i zaštitu sitnih životinja "Columba"
Grad LJUBUŠKI
Adresa udruženja Fra. Matije Divkovića br 17,  88320 Ljubuški
Kontakt osoba Boris Sego
Adresa kontakt osobe Fra. Matije Divkovića br 17
Broj telefona 00387 63 415 838
Rase se uzgajaju u ovom udruženju

GOLUBOVI: Birmingham roller, svi tipovi Budimpeštanskih visokoletača ( Pertla), Pismonoše, Zadarski rolleri, Galebići, Egerski letači, Sisački prevrtači.
PTICE: štiglići i razne vrste kanarinaca
PERAD: Brama bijela kolumbija, Brama jarebičasta, Brama srebrena, Wyandotta srebrena, Wyandotta jarebičasta, Talijanke, Araukane, Australorp, Svilena japanska kokoš, Feniks patuljasti, Kokinkina patuljasta- špricana, Paduaner, Plavi paun, Bijeli paun, Šareni paun, Divlja patka, Patka trkačica, Firaunke, Šabo, Divlji fazan

7. MOSTAR

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu ptica “Stari most”
Grad MOSTAR
Adresa udruženja Maršala Tita 152,          88000 Mostar
Kontakt osoba Ante Bom
Adresa kontakt osobe Buna-Hodbina
Broj telefona 00387 36 480 713
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Komoronski letač, Bački prevrtač itd.
Uzgajaju se i ptice.

8. NOVI TRAVNIK

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja
Grad NOVI TRAVNIK
Adresa udruženja  Ivana Meštrovića 5/9       72290 Novi Travnik
Kontakt osoba Zoran Slipac
Adresa kontakt osobe Ivana Meštrovića 5/9                  
Broj telefona 00387 63 488 010
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Budimpeštanski visokoletač

9. ORAŠJE

Naziv udruženja  Udruženje uzgajivača golubova i zaštitu sitnih životinja “Bosanac”
Grad ORAŠJE
Adresa udruženja Ugljara 97, 76270 Orašje
Kontakt osoba Zvonko Martinović
Adresa kontakt osobe Ugljara 97
Broj telefona 00387 63 342 055
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač, itd.
Uzgajaju se i kunići te perad.

10. SANSKI MOST

Naziv udruženja  :"Ekolosko udruzenje za uzgoj i zastitu sitnih zivotinja - Stiglic-S.Most
Grad Sanski Most
Adresa udruženja N.17VKB-Grad 79260 S. Most
Kontakt osoba Karat Haris
Adresa kontakt osobe NN
Broj telefona 00387 62 299 724
Rase se uzgajaju u ovom udruženju

Buharski dobosar, Sisački prevrtač, Perziski prevrtač, Pismonoše, Njemački dvokapi dobosar te perad, kunici, ptice i akvariske ribice.

11. SARAJEVO

Naziv udruženja  Udruženje građana društvo uzgajivača ptica, golubova, pismonoša i akvarijskih ribica “Sarajevo”
Grad SARAJEVO
Adresa udruženja Augusta Brauna 10,  71000 Sarajevo
Kontakt osoba Enver Vilić
Adresa kontakt osobe  
Broj telefona 00387 61 165 960
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Sarajevski prevrtač, Budimpeštanski visokoletač,  Komoronski letač, Pismonoša, Engleski tipler, itd.  
Uzgajaju se i ptice.

12. SREBRENIK

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Srebrenik”
Grad SREBRENIK
Adresa udruženja Džemala Bijedića 20, 75350 Srebrenik
Kontakt osoba Suad Sarajlić
Adresa kontakt osobe Džemala Bijedića 20
Broj telefona 00387 61 638 282
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Budimpeštanski visokoletač, Engleski tipler, Srpski visokoletač, itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

13. TEŠANJ

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja
Grad TEŠANJ
Adresa udruženja UL. Braće Pobrić br. 40
Kontakt osoba Saračević Nermin
Adresa kontakt osobe Ul. Skendera Kulenovića
Broj telefona

00387 61 153 145

Rase se uzgajaju u ovom udruženju Orijentalni prevrtač, Bački prevrtač, Sisački prevrtač, Njemački dvoćubi dobošar, Rostovski kacun, Turski mardin, Sarajevski prevrtač, Galebici, Damaskener, Lepezani itd.
OD PERADI: velika i patuljasta Brama, velika i patuljasta Konkikina, velika i patuljasta Vijandota, veliki i patuljasti Feniks, Talijanski jarebicari, Japanske svilene, Araukane, Austarlopi, Stajerska kokos, Feder Fist, Paduaner, Eng. patuljasti borac te razni fazani itd.
OD KUNICA: Ovnoliki, Njemacki sarac, Novozelandski, Kaliforniski, Patuljasti itd., te ptice i akvariske ribice.

14. TRAVNIK

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Tulika”
Grad TRAVNIK
Adresa udruženja Mehmed paše Kukavice 3, 72270 Travnik
Kontakt osoba Hamid Bojić
Adresa kontakt osobe Bunar 4
Broj telefona 00387 61 796 731
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Travnički kratkokljuni golub, Budimpeštanski visokoletač, Staroholandski kapuciner, Njemački dvoćubi dobošar itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

15. TUZLA

Naziv udruženja Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova i ptica “Tuzla”
Grad TUZLA
Adresa udruženja Trnovac 4, 75000 Tuzla
Kontakt osoba Senad Salihspahić
Adresa kontakt osobe Fra Stjepana Matijevića 13
Broj telefona 00387 61 820 220
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Budimpeštanski visokoletač, Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač, itd.
Uzgaja se i perad.

16. VISOKO

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova, ptica, peradi i kunića “Visoko”
Grad VISOKO
Adresa udruženja Vatrogasni dom bb, 71300 Visoko
Kontakt osoba Hasan Aliomerović
Adresa kontakt osobe Perendina 13
Broj telefona 00387  61 795 409
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Sarajevski prevrtač, Budimpeštanski visokoletač,   Pismonoša, Engleski tipler, Orijentalni prevrtač, Lepezan, itd.
Uzgajaju se i ribice, perad i ptice.

17. ZENICA

Naziv udruženja  Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Zenica”
Grad ZENICA
Adresa udruženja Zukići 22,  72000 Zenica
Kontakt osoba Muhamed Hajdarević
Adresa kontakt osobe Štrosmajerova 27
Broj telefona 00387 61 455 496
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Zenički prevrtač, Budimpeštanski visokoletač, Zagrebački prevrtač, Komoronski letač, Orijentalni prevrtač, Makedonski dunek, Makedonski Ružan, Mađarska svraka, Staronjemački galebić, itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

18. BRČKO

Naziv udruženja  Sporski tiplerski klub TIPLER
Grad BRČKO
Adresa udruženja

Gredice bb, 76100 Brčko

Kontakt osoba Jovo Zelen
Adresa kontakt osobe

Ilička 7/6

Broj telefona 00387 66 721 337
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Engleski tipleri od golubova, perad a od kunića Belgiski orijaš, Njemački šarac itd

19. VISOKO

Naziv udruženja  Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja "ENGLESKI TIPLER" Visoko
Grad VISOKO
Adresa udruženja Mehmeda Mujezinovića br. 2
Kontakt osoba

Babić Admir

Adresa kontakt osobe Mehmeda Mujezinovića br. 2
Broj telefona 061/136-139
Rase se uzgajaju u ovom udruženju engleski tipler, srpski visokoletač, budimpeštanski visokoletač, pismonoše, orijentalni prevrtač, lepezani itd. ugajaju se još kunići, perad i ptice.