Na osnovu člana 35. stav 2 Satuta Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini Odbor za golubarstvo na svojoj sjednici održanoj 07.09.2014 godine daje prijedlog Upravnom odboru Saveza:

 

P R A V I L N I K

o radu Odbora za golubarstvo u Savezu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

I-             OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Odbor za golubarstvo je odbor u Savezu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini.

 

Član 2.

Zvaničan naziv o Odbora je : Odbor za golubarstvo u Savezu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini.

 

Član 3.

Odbor za golubarstvo razvija svoju djelatnost na svim izložbama, takmičenjima u sportskom letu i svim ostalim aktivnostima vezanim za golubarstvo na teritoriji BiH.

 

Član 4.

Odbor za golubarstvo usmjerava na pravilan i masovan razvoj u svim segmentima golubarstva. Na ovaj način odbor ima zadatak da na stručnom planu pomaže uzgoj golubova u cilju podizanja uzgojnog kvaliteta i sarađuje sa svim odborima, pododborima, klubovima i pojedincima u savezu BiH.

 

 

 

Član 5.

Predstavnici u radu odbora su predsjednici ili izabrani predstavnici članica koji ih mogu legitimno predstavljati u radu odbora.

Odbor za golubarstvo se prvobitno konstituiše na slijedeći način: Odbor čini 7-9 članova. Odbor može imati manje ili više članova , u zavisnosti od toga ko se bude pridružio radu Odbora za golubarstvo.

Odbor čine:

–          Predsjednik odbora za golubarstvo

–          Predstavnik pododbora za takmičenje u letu B.P.V.

–          Predstavnik pododbora za takmičenje u letu rase Engleski tipler

–          Predstavnik pododbora za takmičenje u letu rase Srpski visokoletač

–          Predstavnik specijalizovanih klubova

–          Predstavnik odbora za domaće pasmine u Savezu BiH

–          Predstavnik standard komisije

–          Predstavnik sudijskog odbora

–          Ostali

 

Član 6.

Odbor za golubarstvo će se sastajati najmanje dva puta(2x) godišnje i to obavezno: prvi put pred pripremni sastanak Upravnog odbora Saveza za godišnju Skupštinu Saveza , drugi put na kraju letačke , a prije početka izložbene sezone golubova. Sastanci će se održavati terminski odvojeno. Zapisnik sa održanih sastanaka se šalje na adresu Upravnog odbora Saveza BiH, gdje se isti razmatraju i usvajaju.

Član 7.

Predsjednik Odbora za golubarstvo u skladu sa članom 40. Statuta Saveza BiH, se imenuje od strane Skupštine Saveza.

Član 8.

Mandat predsjednika Odbora za golubarstvo traje četiri (4) godine sa mogućnošću reizbora

 

II-            CILJEVI I ZADACI ODBORA

 

Član 9.

Osnovni ciljevi i zadaci Odbora za golubarstvo su da potiče, pomaže omasovljenju golubarstva , vrši nadzor , popularizaciju i evidenciju uzgoja i zaštitu golubova i općenito golubarstva u BiH.

 

 

Član 10.

Rad na omasovljenju golubarstva u našem Savezu postižemo kroz slijedeće aktivnosti:

 • Povećanje broja članova uzgajivača golubova
 • Povećanje broja prstenovanih uzgojenih golubova , a što bi dovelo do povećanja broja naručenih prstenova u našem Savezu
 • Povećanje broja organizovanih izložbi na nivou Saveza
 • Povećanje broja organizovanih takmičenja u letu i preletu na nivou Saveza
 • Organizovane posjete izložbama i takmičenjima u inostranstvu
 • Pomoć u organizovanju novih specijalizovanih klubova za pojedine rase

                                                            

Član 11.

Odbor za golubarstvo će nastojati da koordinira rad odbora , pododbora i klubova koji se bave uzgojem i zaštitom golubova u našem savezu , sa ciljem da unaprijedi njihov rad kroz slijedeće aktivnosti:

 1. Organizaciju takmičenja u letu za golubove BPV
 2. Organizaciju takmičenja u letu za golubove Engleski tipler
 3. Organizaciju takmičenja u letu za golubove Srpski visokoletač
 4. Organizovanju i primjerenom dodjeljivanju nagrada, najuspješnijim izlagačima, takmičarima i ostalim zaslužnim članovima u konkurenciji golubova pri Savezu BiH
 5. Planiranju aktivnosti i organizaciji rada specijalizovanih klubova za pojedine rase golubova
 6. Saradnja sa Odborom za domaće pasmine sitnih životinja u BiH na omasovljenju uzgoja svih rasa golubova na prostoru BiH i van teritorija iste
 7. Saradnja sa Sudijskim odborom , kao stručnim dijelom Saveza na pitanjima problematike kod ocjenjivanja golubova na izložbama i drugim takmičenjima
 8. Saradnja sa Standard komisijom Saveza BiH , a po pitanju standarda za rase golubova koje su u radu , kao i za izmjene i dopune standarda za već priznate rase golubova.

 

Član 12.

Odbor za golubarstvo će učestvovati u:

 • Izmjenama i dopunama postojećih , te izradi novih pravilnika o takmičenju i nagrađivanju u oblasti golubarstva
 • Organizovanju novih pododbora i specijalizovanih klubova koji se bave uzgojem i popularizacijom golubova u našem Savezu.

 

 

Član 13.

Odbor za golubarstvo će:

 • Uspostaviti komunikaciju sa svim članicama (svim golubarima u BiH) našeg Savza
 • Saradnju sa sličnim odborima u regiji i šire.

 

 

Član 14.

Odbor za golubarstvo se finansira iz sredstava Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini. Pored tih sredstava Odbor za golubarstvo može imati i druge izvore finansiranja ukoliko se za to stvore mogućnosti (uplate , donacije odboru , članarina itd.)

 

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora Saveza BiH.

 

Tešanj , 21.09.2014 godine                                   Predsjednik Saveza BiH

Broj dokumenta: 2109/14                                     Edin Jabandžić dipl.oec