Na osnovu člana 35. stav 2 Satuta Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini Odbor za kunićarstvo na svojoj sjednici održanoj 07.09.2014 godine daje prijedlog Upravnom odboru Saveza:

 

P R A V I L N I K

o tetoviranju kunića u Savezu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH

 

 

I-             TETOVIRANJE KUNIĆA

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuje: uzgoj , selekcija , tetoviranje i matičenje kunića za daljnji uzgoj u

rasplodne i sportske svrhe.

 

Član 2.

Sve članice Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Savez) su obavezni da se pridržavaju ovog pravilnika.

 

Član 3.

Uzgajivači kunića koji se bave sportskim uzgojem kunića u rasplodne i sportske svrhe su obavezni primjenjivati sve mjere zaštite od bolesti (propisane vakcine i slično) , ishranu najkvalitetnijom hranom i osigurati minimum prostora kako slijed po rasama:

 

–          Male rase :       60x50x40 cm

–          Srednje rase:   80x60x50 cm

–          Velike rase:    100x90x60 cm

 

Član 4.

Tetoviraju se svi pravilno uzgojeni mladi kunići okoćeni tokom cijele godine, koji odgovaraju težini i veličini prema svojoj rasnoj pripadnosti i starosti bez naslijednih mana po izvršenoj selekciji.

 

Član 5.

Selekciju vrši sam uzgajivač , kako slijedi:

–          Odmah poslije koćenja odbacuju se najsitniji mladunci i mladunci koji imaju manje od šest mliječnih bradavica (sisa).

–          U leglu dozvoljava se ostaviti onoliko mladih koliko sisa ima rasplodna ženka (majka).

–          U starosti od dva mjeseca , prije odbijanja od majke treba izvršiti kategorizaciju mladih kunića , a kasnije obaviti i tetoviranje.

 

  • I kategorija : svrstavaju se mladi kunići izuzetno razvijeni u odnosu na starost , bez naslijednih tjelesnih mana i sa najmanje 10 sisa.
  • II kategorija: svrstavaju se mladi normalno razvijeni kunići bez naslijednih mana , sa

8-10 sisa .

  • III kategorija: svrstavaju se samo ženke koje imaju lakše greške , koje nisu naslijedne.
  • IV kategorija: svrstavaju se samo ženke koje imaju teže greške koje nisu naslijedne , kao i ženka sa šest mliječnih bradavica.

 

Tetoviraju se samo I i II klasa mužjaka i gore navedene kategorije ženki ,  dok ostali van klase ne smiju se pedigrirat , osim ako okolnosti zahtjevaju drugačije , uz saglasnost nadređenih osoba iz udruženja i Saveza.

 

 

Član 6.

Tetovirati se smiju samo čistokrvni kunići okoćeni od umatičenih(pedigriranih) roditelja koji su prije stavljanja u rasplod ocijenjeni na nekoj izložbi ili smotri a u organizaciji udruženja.

 

 

 

 

Član 7.

Tetovirati je zabranjeno mješance, ženke ispod III i IV kategorije , mužjake slabije od II kategorije i mlade koji su drugačije boje od roditelja. Izuzetak čine crni mladunci tamnih roditelja kao i svi šarci.

 

Član 8.

Mješanci se mogu iznimno tetovirati samo ako će poslužiti za poboljšanje nekih rasnih osobina

( oblik ušiju, krzno , dužina tijela , težina ) ili stvaranju nove rase , ali se onda moraju posebno evidentirati i izvjestiti Odbor za kunićarstvo i Sudijski odbor uzgajivača Saveza BiH.

 

Član 9.

Tetoviranje kunića obavlja osoba koja ima položen ispit za kuniće, te kao takav dobar poznavatelj pasmina kunića i njihovih osobina. Svako udruženje bira svog matičara , a isti je odgovoran za tačnost podataka u matičnoj knjizi. Osoba koja je ovlaštena za tetoviranje kunića naziva se ovlašteni tetovator , odnosno matičar kunića u udruženju. Zavisno od pasmine kunića, koriste se različite veličine kliješta i brojeva za tetoviranje od 5-7mm (eventualno 9mm). U slučaju nedostatka odgovarajućih kliješta moguće je privremeno koristiti kao alternativu postojeća kliješta drugačije veličine  nego što je propisano ovim pravilnikom , ali uz odobrenje Upravnog odbora Saveza na prijedlog predsjednika Odbora za kunićarstvo.

 

Izuzetno , kada u matičnom udruženju ne postoji osoba koja je položila sudijski ispit za kuniće, Upravni odbor Saveza na prijedlog predsjednika Obora za kunićarstvo može dati ovlaštenje za tetoviranje kunića osobi koja nije položila sudijski ispit za kuniće , pod uvjetom da je ta osoba dobar poznavatelj rasa kunića i načina njihovog tetoviranja.

 

Član 10.

Tetoviraju se mladi kunići od 2-5 mjeseci starosti. U izuzetnim okolnostima mogu se tetovirati i odrasli kunići (nemogućnost pravovremenog tetoviranja uslijed nepostojanja kliješta za tetoviranje u nekom udruženju i sl.). U jednom leglu se može tetovirati najviše 6 mladih.

 

 

 

 

Član 11.

U lijevo uho se tetovira skraćenica za državu BH, razmak za jedno mjesto , pa mjesec koćenja arapskim brojem (1-8) i zatim zadnji broj tekuće godine. Tetoviranje u lijevo uho treba obaviti tako da se čita od korijena uha prema vrhu. Tetovažu treba postaviti približno u sredinu uha gdje je najmanje dlakom obraslo s unutrašnje strane.

 

U desno uho se tetovira arapski broj pod kojim je udruženje registrovano u Bh savezu , ostavlja se razmak za jedno mjesto , potom redni broj tetoviranog kunića okoćenog u određenoj godini , odnosno redni broj pod kojim je kunić zaveden u matičnj knjigi udruženja. Na primjer : kunić okoćen u brčanskom udruženju u martu mjesecu 2012 godine , a pod rednim brojem 34 nosit će slijedeće oznake: lijevo BH 32, desno 8 34. Tetoviranje u desno uho treba obaviti tako da se čita od vrha prema korjenu (nadole). Tetovaža se postavlja u sredinu uha gdje je najmanje obraslo dlakom.

 

Član 12.

Rodovnik izdaje Savez BiH samo svojim učlanjenim organizacijama (udruženjima, klubovima) preko Odbora za kunićarstvo. Rodovnici su zaštićeni serijskim oznakama (slovima za svaku godinu) i arapskim brojem, kao i pečato Saveza.

 

 

Član 13.

Rodovnik izdaje svom članu matičar udruženja ( ili potvrđuje vjerodostojnost podataka u rodovniku ukoliko je rodovnik popunio sam uzgajivač , po usporedbi matične evidencije u matičnoj knjizi i rodovniku.) i samo on ima pravo potpisa i pečatom Udruženja ili Saveza ovjeri isto.

Član 14.

Svako udruženje je dužno voditi urednu matičnu knjigu sa punim podacima za svakog tetoviranog kunića , kojeg izdaje Savez BiH. Sa lijeve strane vode se podaci tetoviranog kunića: redni broj , rasa , boja , pol , datum koćenja , oznaka lijeve i desne tetovaže , adresa uzgajivača, i datum tetoviranja. Broj rodovnika unosi se tek po izdavanju.

 

Sa desne strane vode se podaci za svakog pedigriranog kunića: rasa, boja, pol, tetovaža, ocjena, kategorija. U rubriku majke unosi se broj okoćenih, othranjenih, tetoviranih, adresa uzgajivača (ne vlasnika) i primjedba za vođenje podataka o vakcinama i slično.

 

Član 15.

Svaki uzgajivač dužan je voditi matičnu knjigu za svoj uzgoj , potpuno identičnu sa matičnom knjigom udruženja i na zahtjev matičara istu dostaviti radi usporedbe podataka.

 

Član 16.

Izvod iz matične knjige čistokrvnih kunića je rodovnik. Rodovnik popunjava matičar udruženja ili sam uzgajivač potpisuje i ovjerava matičar po provjeri podataka u matičnoj knjizi.

 

Član 17.

Na licu rodovnika stoje podaci tetoviranog kunića. Sa lijeve unutrašnje strane stoje očevi podaci njegov, dvije generacije unazad, a sa desne isto to samo sa majčine strane.

 

 

Član 18.

U rodovnik se unose samo zvanični podaci koji se dokazuju ocjenjivačkom listom stečenom na izložbi ili uzgojnoj smotri u organizaciji udruženja-kluba.

 

 

Član 19.

Rodovnici sa nepotpunim podacima smatraju se nevažećim. Izuzetak čine grla iz uvoza koja su uredno tetovirana, a pri njihovoj kupovini nije izdat  rodovnik, kao i njihovi potomci do druge generacije.

 

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora Saveza BiH

 

Tešanj , 21.09.2014 godine                                                 Predsjednik Saveza BiH

Broj dokumenta: 2109B/14                                                 Edin Jabandžić dipl.oec