Pravilnik o nagrađivanju na izložbama

 

 

Član 1.

Kad su životinje ocijenjene pristupa se nagrađivanju istih. Prethodno se postupilo po pravilniku o ocjenjivanju. Da bi životinja mogla biti nagrađena mora biti ocijenjena najmanje s vrlo dobar ili više. Također mora imati ispravan prsten ili tetovažu Saveza BiH. Ako životinja ima strani prsten ili tetovažu ista će se ocijeniti ali se ne može nagraditi. Ukoliko je izložba međudržavna, ima goste iz drugih država, tada će se nagraditi i životinje koje imaju prsten druge države (vrijedi za uzgajivače druge države, koje učestvuju na izložbi znači prsten te matične države).

 

Član 2.

Izložbe sitnih životinja su sve izložbe koje ovim pravilnikom nisu definirane kao specijalne ili državne izložbe.

 

Član 3.

1. IZLOŽBE SITNIH ŽIVOTINJA:

-Nagrade se dodjeljuju (titula šampion) nekom grlu ako u konkurenciji ima najmanje 6 a max.8 životinja, u rasi ili boji. Napomena: ako se koristi nagrađivanje po bojama, ne može se više proširivati s rasom i obratno. Iznimno na manjim izložbama broj 6 se može smanjiti na 5 što treba napisati u prijavnici na izložbi.

Taj minimalni broj grla se može primjeniti i parcijalno, samo za neku kategoriju životinja; kuniće, perad ili ptice. U svakom slučaju prije ocjenjivanja, voditelj izložbe i voditelj ocjenjivanja trebaju utvrditi tačno koji uvjeti se primjenjuju. Dali je najmanji broj životinja u konkurenciji za nagradu 6 ili 5, odnosno ako je manji za koje kategorije životinja.

– Ako u jednoj rasi ili boji ima 16 i više izloženih grla dodjeljuje se nagrada posebno za najbolje žensko i muško grlo. Ako ima 30 i više grla može se nagraditi i kategorija stari – mladi. Dakle; mlado muško i žensko, staro muško i žensko.

Ovo su minimalni kriteriji koje propisuje Savez BiH, ispod njih se ne može ići. Mogu se po oštriti ali se to obavezno mora navesti u prijavnici za izložbu uz predhodno odobrenje Saveza BiH.

Ukoliko u prijavnici ništa nije navedeno, sudije i organizatori dužni su se pridržavati ovih kriterija.

Nagrade osigurava organizator izložbe.

-Posebne nagrade: na izložbama (svih rangova) mogu se dodjeljivati i posebne nagrade, koje mogu dodjeljivati udruženja, klubovi ili pojedinci. Kriterije; pasminu, boju, spol, starost životinje i dr za dodjelu posebne nagrade određuje darovatelj, na osnovu ocjene sudije.

Titula šampion se dodjeljuje komisiski u kojoj je obavezan sudac, rukovodioc suđenja te jedan član ispred domaćina. Pored ovog sastava komisije koji je obavezan, komisija može da bude i u širem sastavu.

 

Član 4.

2. SPECIJALNE IZLOŽBE

Na ovim izložbama se izlažu samo grupe životinja, sa sličnim karakteristikama ili pojedine pasmine. Na primjer; izložbe peradi Brama i Kokinkina, izložba Bantama, izložba bh. pasmina golubova, izložba strukturnih golubova.

Njih organiziraju klubovi tih rasa ili udruženja koje imaju interes a mogu i zajedno.

One se kao i sve druge prijavljuju Savez BiH (sekretaru) sa zahtjevom za delegiranje sudija.

Sudije mogu predložiti iz zemlje ili inostranstva s tim da su u svojoj zemlji priznati kao sudije i nisu pod suspenzijom.

Ocjenjivanje se može vršiti po opisnom sistemu Saveza BiH ili eliminacijom pojedinih grla do izbora najboljih.

Nagrađivanje treba biti po pravilniku Saveza BiH za izložbe malih životinja ili s većim zahtjevima obzirom na specijalnost izložbe i veću, jaču konkurenciju. To se odnosi na mogućnost zahtjeva više grla u konkurenciji za nagradu ili natjecatelja (vlasnika). Na takvim izložbama je poželjno nagraditi najbolju životinju u boji ili rasi odnosno najbolje žensko i muško grlo, te najbolju kolekciju čime se dobiva titula majstor, odnosno majstor uzgoja. Ovi kriteriji koji se razlikuju od Pravilnika BiH moraju biti navedeni u prijavnici za izložbu.

Nagrade osigurava i dodjeljuje organizator izložbe, odnosno klub u skladu sa dogovorenim uslovima.

 

Član 5.

3. DRŽAVNA IZLOŽBA MLADOG UZGOJA

U sklopu neke izložbe malih životinja ili samostalno, što je poželjnije, održava se izložba mladog uzgoja odnosno grla stara do godinu dana. Za ocjenjivanje i nagrađivanje na toj izložbi primjenjuje se pravilnik kao i za izložbe malih životinja, tačka 1. Titula šampion se dodjeljuje komisiski u kojoj je obavezan sudac, rukovodioc suđenja te jedan član ispred domaćina. Pored ovog sastava komisije koji je obavezan, komisija može da bude i u širem sastavu.

 

Član 6.

4. DRŽAVNA IZLOŽBA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PASMINA

Danas u BiH ima više pasmina golubova. Savez BiH ima interes i obavezu poticati uzgoj bh. pasmine kao i njihovo usavršavanje. Da bi se to postiglo potrebno je što više prezentacija istih odnosno izlaganja. Na taj način se sve veći krug građana, potencijalnih uzgajivača upoznaje sa našim bh pasminama, njihovim karakteristikama, ljepoti i uzgojnoj vrijednosti. Stoga je Savez BiH donio odluku da se jednom godišnje organizira izložba bh pasmina na kojoj se ujedno mogu vidjeti uspjesi naših uzgajivača. Na ovim izložbama učešće mogu uzeti i uzgajivači iz inostranstva koji uzgajaju bh. pasmine.

Na ovoj izložbi ocjenjivanje se vrši po Pravilniku o ocjenjivanju. Nagrađivanje se obavlja kao kod tače 1 (odnosno izložbe malih životinja) a nagrade osigurava i dodjeljuje organizator izložbe. Osim toga nagrađuje se i najbolja životinja u pojedinoj rasi ako u istoj ima najmanje: 40 grla kod golubova. Ta nagrada zove se : Pobjednik rase, koju osigurava i dodjeljuje Savez BiH. Titula šampion se dodjeljuje komisiski u kojoj je obavezan sudac, rukovodioc suđenja te jedan član ispred domaćina. Pored ovog sastava komisije koji je obavezan, komisija može da bude i u širem sastavu.

 

Član 7.

5. DRŽAVNA IZLOŽBA SITNIH ŽIVOTINJA

a.) Nagrada (titula Šampion BiH) se dodjeljuje u pasmini ili boji ako u istoj ima najmanje 10 grla.

-ukoliko u jednoj pasmini ili boji ima 20 i više grla nagrađuje se posebno žensko i muško grlo. Pri tome najniža ocjena šampionskog grla mora biti najmanje vrlo dobar

-ako ima 40 i više grla nagrađuju se kategorije; stari, mladi i ženski , muški što iznosi najviše 4 nagrade. Ako ima 30 i više grla, nagrađuje se ; mladi ženski i muški, te stari ženski ili muški, odnosno moguće su 3 nagrade.

 

b.) Nagrada (titula Majstor uzgoja BiH) je obavezna za organizatore državnih izložbi i dodjeljuje se za najbolju kolekciju u pasmini, ako u konkurenciji sudjeluju najmanje tri kolekcije u pasmini te minimalno tri izlagača.

Svako grlo u kolekciji pri tome mora imati najmanje ocjenu vrlo dobar.Kolekciju sačinjavaju 4 životinje, oba spola, iste rase i boje. Kolekcije se moraju navesti u prijavnici za izložbu.

 

Član 8.

Upravni odbor Saveza BiH može odlučiti o smanjenju sa 10 na 8-6 grla u konkurenciji za nagradu za pojedine vrste životinja koje smatra deficitarnim, kao kunići, ptice ili perad. Tada će se raditi po pravilniku za izložbe malih životinja samo za tu vrstu. Vrijedi isti tekst uz nove brojke. Odnosno sa min. 6 životinja za nagradu; odnosno 15,23,30 za dvije, tri ili četiri nagrade, uz muško-žensko, stari-mladi.

Ili kada je min. 8 životinja za nagradu; slijedi 20,30,40, uz muško-žensko, staro-mlado. Titula šampion se dodjeljuje komisiski u kojoj je obavezan sudac, rukovodioc suđenja te jedan član ispred domaćina. Pored ovog sastava komisije koji je obavezan, komisija može da bude i u širem sastavu.

 

Član 9.

Upravni odbor Saveza BiH s organizatorom izložbe može dogovoriti i druge nagrade ali na osnovu pravilnika o ocjenjivanju Saveza BiH.

 

Član 10.

Jedan primjer dobrog nagrađivanja velikoj i državnoj izložbi:

-svaki uzgajivač koji prijavi na izložbu najmanje 4 životinje dobiva medalju za učešće. To bi bilo umjesto diploma koje su nepodesne.

-svako odlično ocijenjeno grlo dobiva novčanu nagradu u iznosu od________

-za nagradu Šampion dodjeljuje se pehar ili plaketa, tanjir i slično. Na istu se može staviti natpis: Šampion, Tuzla 2010, naziv životinje, ime i prezime uzgajivača, alternativa diploma.

-najbolja kolekcija u rasi: Majstor , Majstor uzgoja ili na državnoj izložbi Majstor BiH uzgoja; dobiva nagradu prema izboru i diplomu.

 

Član 11.

Ovaj pravilnik je usvojio Upravni odbor Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BiH u Tešnju 26.09.2010. godine.

 

 

Predsjednik Saveza

________________

Dipl. ecc. Edin Jabandžić