Pravilnik o proglašenju najuspješnijeg udruženja, izlagača-uzgajivača u protekloj izložbenoj sezoni

 

OPĆE   ODREDBE

 

 

Član  1.

Na osnovu člana 29. Statuta Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor saveza donosi ovaj pravilnik .

 

Član  2.

Upravni odbor Saveza raspisuje konkurs za prijavu za najuspješnije udruženje , izlagača-uzgajivača iz Odbora za golubarstvo , peradarstvo , kunićarstvo, akvaristiku i egzotične ptice.

 

Član  3.

Upravni odbor saveza formira komisiju koja vrši zbir bodova od diploma i proglašava najboljeg. Komisija svoju odluku saopštava predsjedniku i sekretaru saveza a oni je implementiraju.

 

Član  4.

Ovaj Pravilnik se može primjenjivati nakon što ga prihvati Upravni odbor Saveza BiH.

 

STRUČNI   DIO

 

Član  5.

Osnovni cilj donošenja ovog pravilnika je popularizacija , razvoj i unapređenje uzgoja sitnih životinja.

 

Član  6.

Ovim pravilnikom je propisano koje udruženje i uzgajivač konkurišu za najuspješnije.

 

Tačka  1.

Za određene rangove izložbi su dodjeljeni i različiti bodovi i to:

  • Međugradska izložba za jednu diplomu dobija 1 bod
  • Međunarodna izložba u BiH za jednu diplomu dobija 1,25 boda
  • Međunarodna izložba u inostranstvu za jednu diplomu dobija 1,5 boda
  • Savezna – državna izložba za jednu diplomu dobija 1,5 boda
  • Šampion specijalke za jednu diplomu dobija 1,75 boda
  • Šampion izložbe za jednu diplomu dobija 2 boda
  • Majstor uzgoja BiH za jednu diplomu dobija 3 boda
  • Evropska izložba za jednu diplomu dobija 5 boda
  • Diplome od autohtonih rasa u odnosu na rang se boduju sa 20% više nego ostale rase.

 

* U konkurenciju ulaze samo one diplome koje nose titulu šampionskog grla.

 

Tačka  2.

Za najuspješnije udruženje u protekloj izložbenoj sezoni konkuriše ono udruženje čiji zbir bodova poslije sabiranja bude najveći.

 

Tačka  3.

Najuspješniji golubar je onaj čiji zbir bodova poslije sabiranja bude najveći.

 

Tačka  4.

Najuspješniji peradar je onaj čiji zbir bodova poslije sabiranja bude najveći.

 

Tačka  5.

Najuspješniji kunićar je onaj čiji zbir bodova poslije sabiranja bude najveći.

 

Tačka 6.

Najuspješniji ptičar je onaj čiji zbir bodova poslije sabiranja bude najveći.

 

Član 7.

Na Saveznoj izložbi Savez nagrađuje u svakoj autohtonoj rasi najkvalitetnije grlo a koji ima izloženo najmanje 40kom. u svakoj rasi svojim peharovima. Ti peharovi se uručuju na svećanom zatvaranju izložbe a uručuje ih Predsjednik Saveza.

 

Član 8.

Na godišnjoj skupštini pored najuspješnijeg udruženja, odgajivača golubova, peradi, kunića, akvarističara i ukrasnih ptica proglašava se i naj uspješniji izlagač autohtonih  rasa a na prijedlog Predsjednika  odbora za autohtone rase.

 

Član 9.

Kod izlaganja domaćih pasmina , nijedan uzgajivač-izlagač neće moći konkurisati za najuspješnijeg izlagača određene domaće pasmine , ukoliko isti nije imao u konkurenciji najmanje 5 izlagača iste pasmine i izloženih najmanje 48 životinja. Obavezan je izlagati na državnoj izložbi i na barem još 2 izložbe u BiH (u organizaciji Udruženja koji su članice Saveza BiH). Neispunjavanjem bilo kojeg od navedenih uslova u ovom članu , prijava iizlagača za najuspješnijeg izlagača domaće pasmine Saveza BiH  neće biti uzeta u razmatranje, a sam izlagač je dužan da u pismenoj formi dostavi dokaze o ispunjavanju navedenih uslova u ovom članu.

 

Član 10.

Sve članice Saveza BiH radi kvalitetnijeg i stručnog rada ,obavezuju se pismeno surađivati, ustupiti traženu dokumentaciju i ostale materijale vezane za ovaj pravilnik.

 

Član 11.

Po ovom pravilniku najuspješniji dobijaju diplomu i pehar saveza , a ako Savez bude u mogućnosti zadržava pravo da ih nagradi i u finasijskom obliku.

 

Član  12.

Ovaj pravilnik je prihvatila Skupštini Saveza udruženja za odgoj i zaštitu sitnih životinja FBiH održanoj u Tešnju 18.04.2009g. a njegov prečišćeni tekst je prihvatio Upravni odbor Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH u Tešnju 26.09.2010g.

 

 

Predsjednik Saveza

___________________

Dipl.ecc. Edin Jabandžić