Pravilnik o radu odbora za BH pasmine sitnih životinja

 

OPĆE   ODREDBE

 

ČLAN  1.

Na osnovu člana 44   Statuta Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor saveza donosi pravilnik Odbor za bosanskohercegovačke pasmine sitnih životinja u BiH.

 

ČLAN  2.

Odbor za bosanskohercegovačke pasmine sitnih životinja ima po jednog člana za svaku priznatu bh. pasminu, biraju se na četiri godine s mogučnošću ponovnog izbora pojedinih članova i autonoman je u svom radu. Svoje odluke Odbor donosi koncenzusom.

 

ČLAN  3.

Predsjednika odbora u skladu sa članom 40. Statuta Saveza BiH , imenuje skupština.

Sekretara odbora u skladu sa članom 40. Statuta Saveza BiH, imenuje Upravni odbor Saveza

 

ČLAN  4.

Ovaj Pravilnik se može primjenjivati nakon što ga prihvati Upravni odbor Saveza BiH.

 

 

STRUČNI   DIO

 

ČLAN  5.

Osnovni zadaci ovog Odbora su da potiče , stručno pomaže , vrši nadzor , popularizaciju i evidenciju uzgoja i zaštite postojećih bh pasmina sitnih životinja u BiH.

 

ČLAN  6.

Propisuje pravila i uvjete stvaranaja novih bh. pasmina i zajedno sa stručnom komisijom daje mišljenje i preporuku Standard komisiji za priznavanje standarda i registracije pasmine.

 

ČLAN  7.

Pravila i uvjeti za priznavanje nove bosanskohercegovačke pasmine sitnih životinja su slijedeći :

 

TAČKA  1.

Zahtjev za priznavanje nove pasmine ovom Odboru podnosi udruženje, sekcija ili klub koja je član Saveza  za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovine.

 

TAČKA  2.

Uz zahtjev treba biti priložen opis historiskog nastanka pasmine , ukoliko se radi o izvornoj pasmini , te šemu sparivanja ili križanja ako se radi o pasmini nastaloj križanjem , oplemenjivanjem ili mutacijom.

 

TAČKA  3.

Priložiti prijedlog radnog standarda sa što potpunijim opisom morfoloških svojstava i fotografijama kompletne životinje navedenih tipova obojenosti.

 

TAČKA  4.

Organizovati prikaz najmanje 20 životinja sa praktičnim tumačenjem radnog standarda uz prisustvo standard komisije koja verifikuje standard. Na izložbama se takve životinje izlažu odvojeno od ostalih s istaknutim natpisom predloženog naziva pasmine i naznakom « pasmina u radu ».

 

TAČKA  5.

Prstenovanje životinja je obavezno i to prstenovanje golubova, ptica i peradi prstenom Saveza BiH. Kunići moraju biti tetovirani, vođena posebno matična knjiga i izdavanje uslovnih rodovnika.

 

TAČKA  6.

Ocjenjivanje životinja na izložbama vrši se prema važećem pravilniku kao ostale pasmine , ali prema radnom standardu. Nakon ocjenjivanja ispunjava se zapisnik u koji se redom upisuje redni broj eksponata , broj kaveza , broj prstena ili tetovaže , pozitivni bodovi , ocjena i mišljenje ocjenjivača. Jedan primjerak zapisnika se obavezno dostavlja ovom Odboru.

 

TAČKA  7.

Odbor za bosanskohercegovačke pasmine pokreće postupak registracije nove pasmine kada prikupi zapisnike s deset različitih izložbi održani u najmanje tri izložbene sezone. Zapisnici moraju biti ispravno ispunjeni , ovjereni potpisom i pečatom od strane organizatora izložbe i ocjenjivača. Obavezno je da pasminu u radu ocjenjuju najmanje sedam različitih sudaca.

 

TAČKA  8.

Nakon što su svi uslovi  iz člana 7.tačke 1-7 ovog pravilnika ispunjeni , ovaj Odbor  predlaže priznavanje ove pasmine. Tom prilikom ispunjava se kompletan zapisnik koji se podnosi Standard komisiji u skladu sa člaom 6. ovog Pravilnika.

 

ČLAN  8.

Sva udruženja Saveza BiH radi kvalitetnijeg i stručnog rada ovog Odbora obavezuju se pismeno surađivati , ustupiti traženu dokumentaciju i ostale materijale vezane uz djelokrug rada ovog Odbora.

 

ČLAN  9.

O svom radu Odbor upoznaje članove, članice Saveza BiH i širu javnost putem javnih glasila , dnevne štampe i stručnih časopisa.

 

ČLAN  10.

Izvještaj o radu Odbora , Odbor  podnosi skupštini Saveza  svake godine. U periodu između dvije skupštine Saveza predsjednik odbora se usaglašava sa predsjednikom Saveza.

 

ČLAN  11.

U svom radu Odbor se koristi i pečatom četvrtastog oblika s tekstom u gornjem dijelu pečata: SAVEZ ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA U BIH , a u donjem dijelu ODBOR ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKE PASMINE.

 

ČLAN  12.

Ovaj pravilnik je prihvaćen na sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja za odgoj i zaštitu sitnih životinja FBiH održanog u Tešnju 07.02.2009.godine, a njegov prečišćeni i prerađeni tekst je usvojio Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u Bosni i Hercegovini na Upravnom odboru Saveza održanom u Tešnju 26.09.2010g.

 

 

Predsjednik Saveza

____________________

Dipl.ecc. Edin Jabandžić