Udruženja

1.BIHAĆ


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova i ptica “Bihać”
Grad: BIHAĆ
Adresa udruženja: Ozimice I blok IV, 77000 Bihać
Kontakt osoba: Husein Rahmanović
Adresa kontakt osobe: Turija bb
Broj telefona: 00387 61 752 183
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Bihaćki prevrtač, Komoronski letač, Mađarska svraka, Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač, Staroholandski kapuciner, itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

 

 

2.BUGOJNO


 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BUGOJNO
Grad: BUGOJNO
Adresa udruženja: Jalkic 2 br.53 78250 Bugojno
Kontakt osoba: Eldin Imamović
Adresa kontakt osobe: Jalkic 2 br.53 78250 Bugojno
Broj telefona: 00387 61 495 217
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Uzgajaju se golubovi i ptice.

 

 

 

3.ČAPLJINA


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova i sitnih životinja “Čapljina”
Grad: ČAPLJINA
Adresa udruženja: Vinogradarska 20, 88300 Čapljina
Kontakt osoba: Ilija Sušac
Adresa kontakt osobe: Vinogradarska 20, 88300 Čapljina
Broj telefona: 00387 63 321 369
Rase se uzgajaju u ovom udruženju Komoronski letač, Bački prevrtač, Budimpeštanski visokoletač, itd.
Uzgaja se i perad.

 

 

4.DONJI VAKUF


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Donji Vakuf”
Grad: DONJI VAKUF
Adresa udruženja: Omladinska 8, 70220 Donji Vakuf
Kontakt osoba: Ademir Hadžiahmetović
Adresa kontakt osobe: Omladinska 8
Broj telefona: 00387 66 639 621
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Orjentalni prevrtač, Sisački prevrtač, Lepezan, Engleski tipler, itd.

 

 

5.JANJA


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu ptica “Ljubimac Janje”
Grad: JANJA
Adresa udruženja: Zanatski centar bb, 76316 Janja
Kontakt osoba: Đekić Azem
Adresa kontakt osobe: Kosovska 20
Broj telefona: 00387 65 891 476
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Bijeljinski prevrtač, Janjarski prevrtač, Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač itd.

 

 

6.LJUBUŠKI


 

 

Naziv udruženja: Udruga za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Columba”
Grad: LJUBUŠKI
Adresa udruženja: Fra. Matije Divkovića br 17, 88320 Ljubuški
Kontakt osoba: Hrvoje Mucić
Adresa kontakt osobe: Fra. Matije Divkovića br 17
Broj telefona: 00387 63 994 184
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: GOLUBOVI: Birmingham roller, svi tipovi Budimpeštanskih visokoletača ( Pertla), Pismonoše, Zadarski rolleri, Galebići, Egerski letači, Sisački prevrtači.
PTICE: štiglići i razne vrste kanarinaca
PERAD: Brama bijela kolumbija, Brama jarebičasta, Brama srebrena, Wyandotta srebrena, Wyandotta jarebičasta, Talijanke, Araukane, Australorp, Svilena japanska kokoš, Feniks patuljasti, Kokinkina patuljasta- špricana, Paduaner, Plavi paun, Bijeli paun, Šareni paun, Divlja patka, Patka trkačica, Firaunke, Šabo, Divlji fazan.

 

 

7.MOSTAR


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu ptica “Stari most”
Grad:MOSTAR
Adresa udruženja: Maršala Tita 152, 88000 Mostar
Kontakt osoba: Ante Bom
Adresa kontakt osobe: Buna-Hodbina
Broj telefona: 00387 36 480 713
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Komoronski letač, Bački prevrtač itd.
Uzgajaju se i ptice.

 

 

 

8.BRČKO


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “UZGAJIVAČ”
Grad: BRČKO
Adresa udruženja: Duška Radoviića br. 2 – 76120 Brčko
Kontakt osoba: Salko Adili
Adresa kontakt osobe: Duška Radoviića br. 2
Broj telefona: 00387 65 062 201
Rase se uzgajaju u ovom Udruženju: Budimpeštanski visokoletač, Belgijski orijaš, Njemački šarac

 

 

 

9.ORAŠJE


 

 

Naziv udruženja: Udruženje uzgajivača golubova i zaštitu sitnih životinja “Bosanac”
Grad: ORAŠJE
Adresa udruženja: Ugljara 97, 76270 Orašje
Kontakt osoba: Zvonko Martinović
Adresa kontakt osobe: Ugljara 97
Broj telefona: 00387 63 342 055
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač, itd.
Uzgajaju se i kunići te perad.

 

 

 

10.SANSKI MOST


 

 

Naziv udruženja: “Ekološko udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja – Štiglić – S.Most”
Grad: Sanski Most
Adresa udruženja: Husinovci b.b., 79260 S. Most
Kontakt osoba: Jašarević Zehrudin
Adresa kontakt osobe: NN
Broj telefona: 00387 61 873 130
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Buharski dobosar, Sisački prevrtač, Perziski prevrtač, Pismonoše, Njemački dvokapi dobosar te perad, kunici, ptice i akvariske ribice.

 

 

11.SARAJEVO


 

 

Naziv udruženja: Ekološko društvo za zaštitu i uzgoj ptica “EDZUP” Sarajevo
Grad: SARAJEVO
Adresa udruženja: Augusta Brauna 10, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Jasmin Katica
Adresa kontakt osobe: Augusta Brauna 10, 71000 Sarajevo
Broj telefona: 00387 62 169 044
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Sarajevski prevrtač, Budimpeštanski visokoletač, Komoronski letač, Pismonoša, Engleski tipler, itd.
Uzgajaju se i ptice.

 

 

 

12.SREBRENIK


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Srebrenik”
Grad: SREBRENIK
Adresa udruženja: Džemala Bijedića 20, 75350 Srebrenik
Kontakt osoba: Suad Sarajlić
Adresa kontakt osobe: Džemala Bijedića 20
Broj telefona: 00387 61 638 282
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Budimpeštanski visokoletač, Engleski tipler, Srpski visokoletač, itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

 

 

13.TEŠANJ


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja
Grad: TEŠANJ
Adresa udruženja: UL. Braće Pobrić br. 72 , 74260 Tešanj
Kontakt osoba: Adnan Hadžimehić
Adresa kontakt osobe: Raduša bb , 74260 Tešanj
Broj telefona: 00387 61 162 685
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Orijentalni prevrtač, Bački prevrtač, Sisački prevrtač, Njemački dvoćubi dobošar, Rostovski kacun, Turski mardin, Sarajevski prevrtač, Galebici, Damaskener, Lepezani itd.
OD PERADI: velika i patuljasta Brama, velika i patuljasta Konkikina, velika i patuljasta Vijandota, veliki i patuljasti Feniks, Talijanski jarebicari, Japanske svilene, Araukane, Austarlopi, Stajerska kokos, Feder Fist, Paduaner, Eng. patuljasti borac te razni fazani itd.
OD KUNICA: Ovnoliki, Njemacki sarac, Novozelandski, Kaliforniski, Patuljasti itd., te ptice i akvariske ribice.

 

 

 

14.TRAVNIK


 

 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Tulika”
Grad: TRAVNIK
Adresa udruženja: Mehmed paše Kukavice 3, 72270 Travnik
Kontakt osoba: Hamid Bojić
Adresa kontakt osobe: Bunar 4
Broj telefona: 00387 61 796 731
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Travnički kratkokljuni golub, Budimpeštanski visokoletač, Staroholandski kapuciner, Njemački dvoćubi dobošar itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

 

 

15.TUZLA


 

 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova i ptica “Tuzla”
Grad:TUZLA
Adresa udruženja: Trnovac 4, 75000 Tuzla
Kontakt osoba: Edin Isić
Adresa kontakt osobe: Trnovac 4
Broj telefona: 00387 62 809 249
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Budimpeštanski visokoletač, Pismonoša, Engleski tipler, Srpski visokoletač, itd.
Uzgaja se i perad.

 

 

16.VISOKO


 

 

 

Naziv udruženja: Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Salih Šahinović”
Grad: VISOKO
Adresa udruženja: Vatrogasni dom bb, 71300 Visoko
Kontakt osoba: Enes Handžić
Adresa kontakt osobe: Delahmetovića 13 , 71300 Visoko
Broj telefona: 00387 62 366 599
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Sarajevski prevrtač, Budimpeštanski visokoletač, Pismonoša, Engleski tipler, Orijentalni prevrtač, Lepezan, itd.
Uzgajaju se i ribice, perad i ptice.

 

 

17.ZENICA


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Zenica”
Grad: ZENICA
Adresa udruženja: Zukići 22, 72000 Zenica
Kontakt osoba: Muhamed Hajdarević
Adresa kontakt osobe: Štrosmajerova br.27
Broj telefona: 00387 61 455 496 , e-mail: hamozenica@hotmail.com
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Zenički prevrtač, Budimpeštanski visokoletač, Zagrebački prevrtač, Komoronski letač, Orijentalni prevrtač, Makedonski dunek, Makedonski Ružan, Mađarska svraka, Staronjemački galebić, itd.
Uzgajaju se i kunići, perad i ptice.

 

 

18.GRADAČAC – BHTU


 

 

Naziv udruženja: Bosanskohercegovačka Tiplerska Unija – BHTU
Grad: GRADAČAC
Adresa udruženja: Esada Taslidžića br.11, 76250 Gradačac
Kontakt osoba: Elvedin Muratović
Adresa kontakt osobe: Esada Taslidžića br.11, 76250 Gradačac
Broj telefona: 00387 61 344 457
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Tipleri

 

 

 

19.DOBOJ


 

 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “DOBOJSKI ODGAJIVAČ” Doboj
Grad: DOBOJ
Adresa udruženja: Vidovdanska 103, 74000 Doboj
Kontakt osoba: Mujkanović Edin
Adresa kontakt osobe: Vidovdanska 103, 74000 Doboj
Broj telefona: 061/763-598
Rase koje se uzgajaju u ovom udruženju: bački prevrtač, uzbekistanski prevrtač, srpski visokoletač, pismonoše, budimpeštanski visokoletač itd., perad: talijanka, konkikina, šabo, australop itd., kunići: belgiski orijaš, novozelandski, lavlja glava itd.

 

 

20.GRADIŠKA


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “KOZARSKI ODGAJIVAČ” Gradiška
Grad: GRADIŠKA
Adresa udruženja: Kladari br.93, 78429 Razboj
Kontakt osoba: Dragan Dragojević
Adresa kontakt osobe: Nova Ves bb , 78420 Srbac
Broj telefona: 065/791-911
Rase koje se uzgajaju u ovom udruženju: bački prevrtač, njemački dvoćubi dobošar, srpski visokoletač, pismonoše, sisački prevrtač, dubički prevrtač, norvić gušan, pomeranski gušan itd., perad: talijanka, konkikina, australop itd., kunići: belgiski orijaš, novozelandski, lavlja glava itd.

 

 

21.LIVNO


 

 

Naziv udruženja: Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja “Golub” Livno
Grad: LIVNO
Adresa udruženja: Rapovine bb, 80101 Livno
Kontakt osoba: Dolić Tomo
Adresa kontakt osobe: Rapovine bb, 80101 Livno
Broj telefona: 063/330-574
Rase koje se uzgajaju u ovom udruženju: bački prevrtač, pismonoše, budimpeštanski visokoletač, komoromski letač, livanjski prevrtač itd., perad: talijanka, konkikina, šabo, australop itd., kunići: belgiski orijaš, novozelandski, lavlja glava itd.

 

 

22.UUSG – TEŠANJ


 

 

 

Naziv udruženja: Udruženje uzgajivača strukturnih golubova u BiH
Grad: TEŠANJ
Adresa udruženja: Braće Pobrić 40, 74260 Tešanj
Kontakt osoba: Adnan Mujić
Adresa kontakt osobe: Pousorska bb , 74264 Jelah
Broj telefona: 00387 61 783 293
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Strukturni golubovi

 

 

23.“DOBAR IZGLED” ČAPLJINA


 

 

Naziv udruženja: Klub “DOBAR LET 2000” Sekcija “DOBAR IZGLED” ČAPLJINA
Grad: ČAPLJINA
Adresa udruženja: Višići bb, 88300 Čapljina
Kontakt osoba: Damir Pavlović
Adresa kontakt osobe: S.S. Kranjčevića bb , 88300 Čapljina
Broj telefona: 00387 63 323 635
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Golubovi , perad i kunići

 

 

24.JAJCE


 

 

Naziv udruženja: Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja JAJCE
Grad: JAJCE
Adresa udruženja: Donja Katina bb, 70101 Jajce
Kontakt osoba: Alen Popaja
Adresa kontakt osobe: Donja Katina bb, 70101 Jajce
Broj telefona: 00387 63 432 812
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Golubovi

 

 

 

25.PRIJEDOR


 

 

Naziv udruženja: Klub za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “EURO PRIJEDOR” PRIJEDOR
Grad: PRIJEDOR
Adresa udruženja: Dragutina Jazbeca Miše 102, 79101 Prijedor
Kontakt osoba: Jasmin Pilipović
Adresa kontakt osobe: Dragutina Jazbeca Miše 102, 79101 Prijedor
Broj telefona: 00387 65 752 527
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Golubovi , perad i kunići

 

 

 

26.MAGLAJ


 

 

Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Maglaj” MAGLAJ
Grad: MAGLAJ
Adresa udruženja: Bijela ploča bb, 74250 Maglaj
Kontakt osoba: Fuad Terzimehić -sekretar
Adresa kontakt osobe: S.D. Lara S2/28, 74250 Maglaj
Broj telefona: 00387 61 102 781
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Golubovi , perad i kunići

 

 

27.LAKTAŠI


 

 

 

Naziv udruženja: Udruženje  za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Laktaši” LAKTAŠI
Grad: LAKTAŠI
Adresa udruženja: Trn Obilićeva 18, 78250 Laktaši
Kontakt osoba: Zoran Lovrić -predsjednik Udruženja
Adresa kontakt osobe: Trn Obilićeva 18, 78250 Laktaši
Broj telefona: 00387 65 655 191
Rase se uzgajaju u ovom udruženju: Golubovi , ptice , perad i kunići