Udruženja

1. TEŠANJ


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Tešanj” TEŠANJ
Grad: TEŠANJ
Adresa udruženja: Saliha Sarića 1, 74260 Tešanj
Kontakt osoba: Edin Jabandžić – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 769 727
E-mail: uzsztesanj@gmail.com

2. TRAVNIK


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Tulika” TRAVNIK
Grad: TRAVNIK
Adresa udruženja: Mehmed Paše Kukavice 3, 72270 Travnik
Kontakt osoba: Hamid Bojić – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 796 731
E-mail: bojic-hamid@hotmail.com

3. TUZLA


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu golubova i ptica ”TUZLA” TUZLA
Grad: TUZLA
Adresa udruženja: 18te Hrvatske brigade 28, 75000 Tuzla
Kontakt osoba: Edin Isić – predsjednik
Broj telefona: 00387 62 809 249
E-mail: isicedinmaestro@gmail.com

4. VISOKO


Naziv udruženja: Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Salih Šahinović” VISOKO
Grad: VISOKO
Adresa udruženja: Vatrogasni dom bb, 71300 Visoko
Kontakt osoba: Enes Handžić – predsjednik
Broj telefona: 00387 62 366 599
E-mail: smibih@gmail.com

5. ZENICA


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Zenica” ZENICA
Grad: ZENICA
Adresa udruženja: Zukići 22, 72000 Zenica
Kontakt osoba: Almir Muco – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 703 981
E-mail: sitnezivotinjezenica@gmail.com

6. TUZLA


Naziv udruženja: Tiplerska Unija u BiH
Grad: TUZLA
Adresa udruženja: Mala Solina 118, 7500 Tuzla
Kontakt osoba: Mirza Beha – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 680 052
E-mail: mirza.beha@gmail.com

7. DOBOJ


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Dobojski odgajivač” DOBOJ
Grad: DOBOJ
Adresa udruženja: Miljkovac bb, 74000 Doboj
Kontakt osoba: Vildan Huskić – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 300 206
E-mail: huskicv@hotmail.com

8. GRADIŠKA


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Kozarski odgajivač” GRADIŠKA
Grad: GRADIŠKA
Adresa udruženja: Vidovdanska ul.92, 78400 Gradiška
Kontakt osoba: Tomislav Čanić – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 716 802
E-mail: zoran.cikic@opstina-gradiska.com

9. TEŠANJ


Naziv udruženja: Udruženje uzgajivača strukturnih golubova u BiH, TEŠANJ
Grad: TEŠANJ
Adresa udruženja: Braće Pobrić 72, 74260 Tešanj
Kontakt osoba: Marko Pušeljić – predsjednik
Broj telefona: 00387 63 748 472
E-mail: adis.ajanovic.centrum@gmail.com

10. ČAPLJINA


Naziv udruženja: Klub uzgajivača golubova pismonoša ”Dobar izgled” ČAPLJINA
Grad: ČAPLJINA
Adresa udruženja: Trebižat bb, 88300 Čapljina
Kontakt osoba: Damir Pavlović – predsjednik
Broj telefona: 00387 63 255 509
E-mail: damirpavlovic2000@gmail.com

11. PRIJEDOR


Naziv udruženja: Klub odgajivača patuljaste kokinkine PRIJEDOR
Grad: PRIJEDOR
Adresa udruženja: Dušana Pantelića 18, 79101 Prijedor
Kontakt osoba: Đuro Vručinić – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 610 082
E-mail: vrucinic.djuro@gmail.com

12. MAGLAJ


Naziv udruženja: Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Maglaj” MAGLAJ
Grad: MAGLAJ
Adresa udruženja: Bijela Ploča bb, 74250 Maglaj
Kontakt osoba: Arnel Nalić – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 874 811
E-mail: arniinra76@gmail.com

13. LAKTAŠI


Naziv udruženja: Sportsko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Kozara” LAKTAŠI
Grad: LAKTAŠI
Adresa udruženja: Trna Obilićeva 18, 78250 Laktaši
Kontakt osoba: Zoran Lovrić – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 655 191
E-mail: zoran.lovric1960@gmail.com

14. SANSKI MOST


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Golub” SANSKI MOST
Grad: SANSKI MOST
Adresa udruženja: Muhići 84, Sanski Most
Kontakt osoba: Salko Topalović – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 285 549
E-mail: salkotopalovic408@gmail.com

15. BIHAĆ


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Bihać” BIHAĆ
Grad: BIHAĆ
Adresa udruženja: Turija, 77000 Bihać
Kontakt osoba: Husein Rahmanović – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 752 183
E-mail: anel.rahmanovic097@gmail.com

16. BUGOJNO


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Bugojno” BUGOJNO
Grad: BUGOJNO
Adresa udruženja: Jalkic 2 br.53, 70230 Bugojno
Kontakt osoba: Adis Heleg – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 373 785
E-mail: adis.heleg@bih.net.ba

17. DONJI VAKUF


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Donji Vakuf” DONJI VAKUF
Grad: DONJI VAKUF
Adresa udruženja: Omladinska 8, 70220 Donji Vakuf
Kontakt osoba: Ademir Hadžiahmetović – predsjednik
Broj telefona: 00387 66 639 621
E-mail: –

18. JANJA


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu ptica ” Ljubimac Janje” JANJA
Grad: JANJA
Adresa udruženja: Zanatski centar bb, 76316 Janja
Kontakt osoba: Azem Đekić – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 891 476
E-mail: –

19. LJUBUŠKI


Naziv udruženja: Udruga za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Columba” LJUBUŠKI
Grad: LJUBUŠKI
Adresa udruženja: Silvija S.Kranjčevića 9, 88320 Ljubuški
Kontakt osoba: Boris Šego – predsjednik
Broj telefona: 00387 63 415 838
E-mail: boris.sego@gmail.com

20. MOSTAR


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu ptica ”Stari Most” MOSTAR
Grad: MOSTAR
Adresa udruženja: Maršala Tita 152, 88000 Mostar
Kontakt osoba: Ante Bom – predsjednik
Broj telefona: 00387 63 194 693
E-mail: –

21. SARAJEVO


Naziv udruženja: Ekološko društvo za zaštitu i uzgoj ptica ”EDZUP” SARAJEVO
Grad: SARAJEVO
Adresa udruženja: Augusta Brauna 10, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Sejad Đozo – predsjednik
Broj telefona: 00387 62 991 990
E-mail: edzupsarajevo@hotmail.com

22. SREBRENIK


Naziv udruženja: Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Gradina” SREBRENIK
Grad: SREBRENIK
Adresa udruženja: Džemala Bijedića 20, 75350 Srebrenik
Kontakt osoba: Suad Sarajlić – predsjednik
Broj telefona: 00387 61 638 282
E-mail: haliladanalic@gmail.com

23. PRIJEDOR


Naziv udruženja: Sportsko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Golub PRIJEDOR
Grad: PRIJEDOR
Adresa udruženja: Krajiških brigada I, 79000 Prijedor
Kontakt osoba: Mladen Goronjić – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 659 169
E-mail: sportskodrustvogolub@gmail.com

24. PRNJAVOR


Naziv udruženja: Sportsko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja ”Fenix” PRNJAVOR
Grad: PRNJAVOR
Adresa udruženja: Doline 100, 78430 Prnjavor
Kontakt osoba: Velibor Trivičević – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 616 481
E-mail: triwel70@yahoo.com

25. MODRIČA


Naziv udruženja: Sportsko društvo za odgoj i zaštitu sitnih životinja Posavski Odgajivač MODRIČA
Grad: MODRIČA
Adresa udruženja: Omladinska 89, 74480 Modriča
Kontakt osoba: Saša Lazić – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 945 386
E-mail: –

26. DERVENTA


Naziv udruženja: Sportsko društvo za odgoj i zaštitu sitnih životinja Hobi DERVENTA
Grad: DERVENTA
Adresa udruženja: Nikole Pašića 44, 74400 Derventa
Kontakt osoba: Milovan Martić – predsjednik
Broj telefona: 00387 65 262 206
E-mail: –

27. TRAVNIK


Naziv udruženja: Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “TRAVNIK”
Grad: TRAVNIK
Adresa udruženja:
Kontakt osoba:   – predsjednik
Broj telefona:

E-mail: –

28. BANJA LUKA


Naziv udruženja: Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “KASTRA”
Grad: BANJA LUKA
Adresa udruženja:
Kontakt osoba: Dubravko Vojtaljuk – predsjednik
Broj telefona:

E-mail: –